En undersökning visar att 79 procent av internetanvändarna använder sig av dåliga vanor när det kommer till att skapa lösenord. De använder sig av personlig information eller hela ord. Personlig information och hela ord gör det väldigt enkelt för ”hackarna” att ta knäcka lösenord. ”Hackarna” kan använda sig av automatiserade program som provar ”varje” ord ur olika ordlistor, för att knäcka ditt lösenord. Det är därför du bör undvika hela ord.
Internetsäkerhet: lösenordet den svagaste länken! - Mjukvara.se
Undersökningen visar även att 26 procent av användarna använder samma lösenord på flera olika webbplatser, så som e-handel, internetbanken, Facebook eller e-post.  Samtidigt uppger 29 procent av användarna att de har blivit utsatta för intrång i något av sina konton på internet.
En ”hackare” får utdelning på vart tredje intrång som denne gör. ”Hackaren” kommer då över information som leder till att denne kan göra intrång i offrets övriga konton på andra webbplatser. Eller så kommer ”hackaren” över finansiell information, så som ditt bankkorts nummer eller dina kontonummer. För en skicklig ”hackare” är det en bra lön för mödan även om denne enbart kommer över information på vart tredje intrång.

[ad#Google Blogg]

Åtta procent av internetanvändarna uppger att de använder sig av lösenord som de har tagit ur ”säkra” listor på internet. Det är upplagt för att bli ett offer för ”hackare” när man använder sig av sådana lösenord. Ofta har de säkra lösenorden skapats av ”hackare” för att underlätta deras arbete.
Användarna måste bli mer medvetna om hur viktigt det är att använda säkra lösenord. Det är ett gigantiskt informationsarbete som någon måste ta tag i. Men vem?
Källa:
Källa 1