AntiSec kampanjen pågår fortfarande!
AntiSec kampanjen pågår fortfarande! - Mjukvara.se

Operation AntiSec startades av sammanslutningarna ”Anonymous” och ”LulzSec” som en reaktion mot myndigheters censurering på internet. Operationen lanserades i somras och är fortfarande aktuell. Flera företag, organisationer och myndigheter har utsatts för attacker under sommaren, höst och vinter. Den senaste i raden av måltavlor är brottsbekämpande organisationen CSLEA(California State Law Enforcement Association) i USA.

Attacken mot CSLEA skedde mot deras huvudwebbplats och 18 andra undersidor. Hackarna lyckades öppna några dörrar i webbplatsernas servrar vilket gav tillfälle att stjäla information om organisationen. De lyckades komma åt stora mängder information om organisationen och dess medlemmar. Anonymous har sagt att de kommer att släppa all information till allmänheten när tiden är inne.

Under tiden har de meddelat att de hittat utdrag ur informationen som säger att organisationen och dess medlemmar har diskuterat Anonymous och dess operationer. ”CSLEA members have discussed some of our previous hacks against police targets, raising concern for the security of their own systems”. Anonymous gör narr av organisationen och dess säkerhet på sina servrar efter det att de kommit över informationen. De menar att en sådan organisation behöver ta sin säkerhet på större allvar för att vara trovärdiga.

Servern som tillhandahöll webbplatsen infekterades av Anonymous så att de lättare skulle kunna få tillgång till den. Därefter har de gjort intrång i servern upprepade gånger. De har kommit åt andra webbplatser som bland annat innehållit polisers användarnamn och lösenord till olika system.

Anonymous uppger att all information kommer att bli tillgänglig genom en torrent, därmed kan informationen fildelas ut bland intresserade.
Källa 1