Anställda på försvarsdepartementet har tidigare enbart haft tillåtelse att använda Blackberry telefoner i tjänsten. Pentagon har nu godkänt att anställda ska kunna använda sig av Android telefoner, men med vissa krav. Telefonerna måste vara Dell telefoner och de måste köra Android version 2.2.
Pentagon låter anställda köra Android - Mjukvara.se
Att försvarsdepartementet valt att godkänna Android är mångt och mycket grundat i att operativsystemet är open-source baserat. De kan med andra ord göra exakt de ändringar de vill. Enligt uppgifter ska försvarsdepartementet ha installerat extra säkerhetsfunktioner, samt fattat tycke för en säkerhetsfunktion i synnerhet. Nämligen den som gör att telefonerna låser sig när man har slagit fel lösenord ett antal gånger.
Det faktum att Android är open-source baserat innebär dessutom att försvarsdepartementet kan kontraktera tredjepartsutvecklare för att åtgärda säkerhetsbrister. Det är bland annat på den här punkten som Apple’s produkter har blivit uteslutna. Apple har i regel en väldigt lång uppdateringsprocess. Därför tar det ganska lång tid för dom att åtgärda säkerhetsproblem.
Apple kontrollerar dessutom mycket av den information som Apples enheter sänder. Bland annat har deras iPhone en inbyggd GPS som skickar geografisk information till deras molntjänst iCloud. Även om det är en lösenordskyddad tjänst så är informationen tillgänglig för den som är lite kreativ. Med andra ord kan man se var telefonen befinner sig om man är lite påhittig.
Man får förutsätta att teknikansvariga har säkrat upp Android-telefonerna ordentligt innan de tas i bruk. Annars utgör de en risk för den redan populära måltavlan pentagon.
Källa 1