Skärmdump i Windows 10 - Så här gör du

Skärmdump eller skärmutskrift är ord som de flesta säkert har hört någon gång. Att ta en bild av hela eller delar av det som visas på datorskärmen är en process som kan vara enkel eller komplicerad, beroende på hur du gör det. I den här artikeln visar vi dig hur du tar en skärmdump i Windows med hjälp av tangentbordsgenvägen. Vi förklarar också hur du klistrar in skärmdumpen i ett dokument eller e-post.

Så, vad är en skärmdump?

En skärmdump är en digital bild av det som visas på en datorskärm. Skärmdumpar kan användas för en mängd olika ändamål, t.ex. för att fånga ett ögonblick i ett videospel, skapa en handledning eller fånga ett felmeddelande. De kan också användas för att ta en bild av ett dokument eller e-postmeddelande för arkivering eller referensändamål.

Olika sätt att ta en skärmdump i Windows 10

Det finns några olika sätt att ta skärmdumpar i Windows 10 och dessa metoder är även liknande för Window 11. Vill du veta mer om Windows 11 kan du kika in windows 11 ilmaiseksi.fi. Varje metod har sina egna för- och nackdelar. Det enklaste sättet att ta en skärmdump är att använda tangentbordsknappen: PrtScn. På så sätt fångar du hela skärmen och sparar den som en fil på datorn. Om du däremot bara vill fånga ett visst område av skärmen kan du använda någon av de andra metoderna som anges nedan.

Alt+PrtScn

Det andra sättet att ta skärmdumpar på en dator är att använda kortkommandot Alt+PrtScn. Detta fångar fönstret och sparar det som en fil på din dator.

Windowstangenten + Shift + S

Med tangentbordsgenvägen Windows + Shift + S kan du ta skärmdumpar av specifika delar av skärmen. När du använder det här snabbkommandot visas en markör på skärmen. Du kan sedan välja det område på skärmen som du vill ta en skärmdump av. Skärmbilden sparas som en fil på din dator.

Windowstangenten + PrtSc

Med tangentbordsgenvägen Windows-tangenten + PrtScn kan du ta skärmdumpar av hela skärmen. När du använder det här snabbkommandot sparas bilden som en fil på din dator.

Om du vill ta en skärmdump av ett markerat område av skärmen använder du verktyget Skiva. Med detta verktyg kan du välja ett område av skärmen och spara det som en bildfil.

Andra sätt att ta en skrämdump på i Microsoft Windows

Ovan är många vanliga sätt att ta skärmdumpar på. Det finns även några andra du kan använda dig av för att ta skärmdumpar i Microsoft Windows som kan vara till hjälp eller bra att veta om.

Skärmklippsverktyget

Det första sättet är att använda skärmklippsverktyget. Med det här verktyget kan du välja ett visst område på skärmen och spara det som en bildfil. Du kan också använda verktyget för att ta en skärmdump av ett specifikt fönster.

Game bar

Om du vill ta en skärmdump med Game bar öppnar du Game bar genom att trycka på Windows-tangenten + G. När Gamebar är öppen kan du ta skärmdumpar genom att trycka på skärmdump-knappen (den andra knappen från vänster). Skärmbilderna sparas i din spelmapp.

Ytterligare tips och tricks för att ta skärmdumpar

Det finns några andra saker du kan göra för att göra det lättare att ta skärmdumpar eller för att få bättre resultat. Här är några tips:

1. Använd programmet Paint för att redigera skärmdumpar

Om du vill redigera en skärmdump innan du sparar den kan du använda programmet Paint som följer med Windows. Med det här programmet kan du lägga till text, pilar och andra element i skärmdumpen.

2. Ta skärmdumpar av flera fönster

Om du vill ta en skärmdump av flera fönster kan du använda tangentbordsgenvägen Windows + Shift + S. När det här snabbkommandot används visas en markör på skärmen. Du kan sedan välja de fönster som du vill ta en skärmdump av.

3. Använd ett skärmdumpverktyg från en tredje part

Det finns många verktyg från tredje part som gör att du kan ta skärmdumpar på olika sätt. Om de metoder som beskrivs i den här artikeln inte fungerar för dig eller om du vill ha fler funktioner kan du prova att använda ett verktyg från en tredje part.

Hur du klistrar in en skärmdump i ett dokument eller e-post

När du klistrar in en skärmdump i ett dokument eller e-postmeddelande är det viktigt att ändra storleken på bilden så att den inte tar för mycket plats. För att göra detta kan du använda det verktyg för storleksändring som följer med Paint.

Om du vill ändra storlek på en skärmdump i Paint öppnar du programmet och markerar skärmdumpen. Klicka sedan på knappen för att ändra storlek (knappen med två pilar). Ett fönster kommer att visas. Du kan då välja storleken på bilden. När du är klar klickar du på OK.

Slutligen kopierar du bilden och klistrar in den i ditt dokument eller e-postmeddelande. Din skärmdump är nu redo att delas!

Sammanfattning

Att ta skärmdumpar i Microsoft Windows kan vara ett användbart sätt att ta bilder av vad du gör på datorn. Med informationen i den här guiden borde du inte ha några problem med att ta och dela skärmdumpar med andra. Lycka till!