Vad är chatGPT?

Om du har spenderat tid på sociala medier under den senaste månaden har du med största sannolikhet också stött på en del artiklar eller diskussioner om det nya AI-programmet chatGPT. ChatGPT är en chattrobot som har brutit ner en lång rad olika barriärer när det kommer till vad den här typen av verktyg är kapabel till att göra.

Även om chattrobotar med hjälp av AI har funnits under en längre period kan man säga att där de första programen var som sputnik är detta en raket som är kapabel av att åka till mars. AI är ett område som är under stark utveckling just nu och många spekulerar i hur framtiden ser ut och hur man eventuellt kan komma att tjäna pengar på det. I den här texten kommer vi att prata om verktyget och hur det fungerar, samt vad som kan vara bra att känna till rent allmänt kring det här nya spännande området av mänsklig utveckling.

Hur fungerar ChatGPT? 

ChatGPT är en AI-teknik som har utvecklats (och fortsätter att utvecklas) för att vara duktig på att imitera mänskligt språk och kunna föra så naturliga konversationer med människor som möjligt. GPT står för Generativa Pretrained Transformer. Detta är en typ av maskininlärningsmodell där en AI utvecklas och blir bättre allt eftersom att den får mer träning. Texten har som mål att låta naturlig samtidigt som den kan besvara olika frågor, hitta webbsidor, ge information och föra samtal på ett sätt som gör att man inte direkt märker att det inte är en människa på andra sidan.

Själva hemsidan och användarupplevelsen är väldigt enkel. När man klickar sig in på hemsidan tas man till ett chattfönster där man sedan kan ställa vilken fråga som helst. Chat GPT är kapabel av att antingen svara på en fråga och sedan gå vidare till nästa, men kan även föra en längre konversation där programet minns vad ni tidigare har chattat om och utvecklar sina svar efter det.

Vilka användningsområden finns det?

Det finns en lång rad olika användningsområden för AI och Chat GPT i synnerhet. Exempelvis har många börjat använda det för att hitta saker online istället för att använda sig av sökmotorer som exempelvis Google eller liknande. Fördelen med detta är att man kan be Chat GPT vara oerhört specifik i sina sökningskriterier, någonting som gör det lättare att hitta specifik information som är lite klurigare att googla sig fram till.

Chat GPT är också väldigt duktig på att producera lite längre texter om allt möjligt, men har svårt med att hitta korrekta källor till allting och det är inte ovanligt att man kan få tillbaka svar som helt enkelt inte stämmer med verkligheten. Däremot är texter som bara handlar om någonting rent allmänt där det inte krävs att hård fakta behövs kan Chat GPT numera producera texter som är väldig imponerande. Exempelvis produktbeskrivningar och liknande är ett område där Chat GPT är oerhört framgångsrik.

Företaget bakom ChatGPT

Företaget bakom ChatGPT heter OpenAI och har drivits som en startup. I skrivande stund pratas det om att Microsoft kan komma att köpa upp företaget och tjänsten för en värdering på cirka 10 miljader dollar, även om detta fortfarande till mångt och mycket är uppe i luften.

Vad är Chat GPT inte särskilt bra på ännu?

Samtidigt som Chat GPT är ett oerhört imponerande verktyg finns det en del saker där programmet har en lång väg kvar att vandra. Chat GPT har visat sig vara relativt dålig på att väga olika källor mot varandra och välja ut vilka källor som man kan lita på och vilka som man bör använda sig av.

Ett annat exempel på frågor som ChatGPT kan ha svårt för är gåtor och annat. Ett exempel på detta är en gåta som exempelvis: “Olles mamma har fyra barn. De tre äldsta heter Lisa, Matilda och Oskar. Vad heter det yngsta barnet?” En sådan här gåta är relativt lätt för människor men AI:n har stora problem med att komma underfund med den här typen av frågor. Men dessa problem kan man räkna med kommer vara eliminerade i takt med att maskininlärningen går framåt och Chat GPT lär sig mer och mer.

Kommer AI att eliminera jobb?

Av eventuella problem som kan uppstå er svaret på den här frågan oerhört svårt att svara på, men med största sannolikhet finns det en hel del jobb som kommer att försvinna eller ersättas med hjälp av AI. Kostnadsfrågor och effektivitet är någonting som kommer bli en viktig aspekt av detta. Där det tar en människa lång tid att producera en text på exempelvis 1000 ord kan en AI göra det på bara någon minut.

Samtidigt kommer AI att skapa jobb

Samtidigt som AI kommer att eliminera en del jobb inom design och skrivande kommer det samtidigt att hjälpa till med att skapa nya arbetsmöjligheter för många människor. Även om dagens AI är kraftfull är det sannolikt ingenting jämfört med

Det finns två exempel på detta som kan illustrera hur utvecklingen kan komma att se ut. När bilar tog över mer och mer från häst och vagn försvann kuskarnas arbete, och i takt med att fler och fler människor använde sig av bilen istället för häst och vagn försvann också infrastrukturen kring hästar. 

Den andra är att det krävs människor som hanterar AI för att den ska vara så effektiv som möjligt. På samma sätt som att vem som helst inte kan sätta sig bakom ratten på en Formel 1 bil och slå banrekord krävs det också någon med kunskap och skicklighet för att kunna få ut så mycket som möjligt av en AI.

Testa på ChatGPT  

Chat GPT är helt gratis att använda sig av och om du inte redan har använt dig av verktyget är det väl värt att ta sig tiden att sätta sig ner och experimentera med chattprogrammet och uppleva hur förbluffande kraftfullt programmet är i praktiken. Ställ några frågor eller be den producera text. Ju mer experimenterande du gör desto mer kommer du att kunna få ut av programmet.