Att installera och programmera en industrirobot var tidigare en komplicerad process. Oftast genomfördes installering och inledande kalibrering av installatörer från robottillverkaren och när enheten väl var i bruk kunde maskinoperatörer och övrig personal endast göra begränsade ändringar på inställningar. När en sådan industrirobot behövde programmeras om kunde detta vare en tidskrävande process som krävde att produktionen behövde stängas ner medan kalibrering och tester genomfördes. Men modern robotteknik har gått mot att bli allt mångsidigare och större krav ställs på att en robot ska kunna användas inom flexibel produktion där roboten måste klara av snabbt byta mellan många olika arbetsmoment. Det ställer nya krav på användarvänlighet för robotmjukvara som nu måste gå att ställa om direkt av personalen under ett pågående skift med minimalt behov av driftsstopp.
Därför har mjukvaran hos nya så kallade samarbetande robotar behövt bli betydligt mer lättanvänd

Intuitiva inställningar

Tidigare användargränssnitt för industrirobotar gav oftast bara tillgång till begränsade inställningsmöjligheter via en konsol och för att göra större ändringar i konfigurationer behövde man koppla upp sig mot roboten med en dator och arbeta med ett ofta svåranvänt användargränssnitt.
De nya robotarna använder sig istället av ett lättanvänt användargränssnitt där arbetare snabbt kan komma åt de olika inställningarna via en touchscreen. Det gör att vanliga maskinoperatörer snabbt kan lära sig att hantera robotens användargränssnitt som i mångt och mycket påminner om en smartphone.
För att göra det ännu enklare har de nya robotarna från företag som universal robots en upplärningsfunktion. Denna intuitiva funktion ger användare möjligheten att själva programmera nya arbetsrörelser genom att helt enkelt dra robotarmen till önskade lägen och på detta sätt skapa en ny sekvens. Det gör att i princip vilken anställd som helst snabbt kan lära sig att programmera roboten med nya funktioner vilket gör att man kan dra nytta av robotarna även under korta produktserier där en specialbeställd produkt endast produceras under en mycket kort tid.

Säkrare arbetsmiljö

Att den nya tidens robotar snabbt kan programmeras om och dessutom är lätta nog att kunna flyttas mellan olika arbetsstationer gör att de måste kunna arbeta på ett säkert sätt i närheten av medarbetare. Robotarnas mjukvara har därför utrustats med ytterligare funktionalitet som gör att de kan känna av när en mänsklig medarbetare befinner sig inom robotens arbetsområde och avbryta rörelser som skulle kunna leda till en olycka.

Obegränsade möjligheter

Att de nya robotarna är utrustad med modern mjukvara gör att möjligheterna nu är i det närmaste obegränsade. Molnbaserad teknologi gör att man kan lagra data från många olika robotar i olika fabriker och utvärdera data för att finna effektiviseringsmöjligheter. Roboten kan själv skicka ett meddelande till servicepersonal när den behöver servas och avancerad mjukvara för 2D och 3D scanning gör att roboten kan användas för kvalitetskontroll. Precis som i en mobiltelefon går robotens funktionalitet uppgraderas vid behov genom att införskaffa ny mjukvara det skapar en framtid där roboten får en förmåga att växa och anpassa sig till förändrade behov istället för en dyr och stationär industrirobot som endast kan användas för en typ av arbete.