Så upptäcker du AI-skriven text

Artificiell intelligens (AI) har blivit allt vanligare inom skrivande, och det kan vara svårt att avgöra om en text är skriven av en människa eller en AI. Här ska vi gå igenom tre av alla de verktyg som kan hjälpa till att upptäcka om en text är skriven av AI. Det är viktigt att notera att inget av dessa verktyg är helt vattentätt, men de kan vara användbara för att upptäcka AI-skrivande och hjälpa till att bevara äktheten i texter.

Bakgrund

Tekniken utvecklas i rasande fart, inte minst när det kommer till AI. Med uppkomsten av AI-plattformar för innehållsskapande och verktyg, såsom ChatGPT, ser vi alltmer AI-genererat innehåll oavsett om vi vill eller inte. I takt med att AI-utvecklingen går framåt blir det svårare och svårare att avgöra vilka texter som faktiskt har skrivits av människor. Spelar det ens någon roll? I regel, nej. Bra innehåll är bra innehåll, oavsett ursprung.

För några månader sedan gick Google ut med nya riktlinjer som helt förbjöd AI-skrivande. Efter några månader av sin ganska tuffa inställning till AI trappade de ner sina regler till att bara gälla spammigt AI-innehåll, inte AI som sådant (vilket är en ganska markant skillnad).

Hur kan man då veta om en text är AI-genererad? Vissa artiklar har nästlat sig igenom olika AI-spårande verktyg och publicerat robotgenererad desinformation över hela webben, vilket  är ganska oroväckande. Allt AI-innehåll är inte dåligt och allt dåligt innehåll är inte skrivet av AI, men det finns definitivt en koppling mellan AI-producerat innehåll och faktafel. Med lanseringen av GPT-4, den senaste varianten av Chat GPT, har det blivit ännu svårare att avkoda AI. Det finns ingen universell metod för att avslöja en AI, särskilt eftersom verktygen inte kan uttala sig med säkerhet till 100 procent. Man kan inte ”upptäcka” AI, utan bara uttrycka sig om sannolikheten att hela eller delar av texten författats av AI.

Hur skriver en AI text?

AI-skrivandet slog igenom ordentligt med introduktionen av Chat GPT. Det är en AI-modell som utvecklats av OpenAI och används för att generera text som svar på en given uppmaning eller fråga. Modellen tränas på stora mängder textdata för att förstå samband mellan ord och meningar. ChatGPT har fått mycket uppmärksamhet för sin förmåga att generera text som är svår att skilja från text skriven av en människa. Verktyget har samtidigt fått kritik för att det kan användas för att skapa falska eller vilseledande texter, och det har också väckt oro för att det kan användas för att fuska i skolan eller i arbetslivet.

Hur fungerar verktyg som identifierar AI?

Det finns olika metoder för att upptäcka AI-skapad text, men generellt kan man säga att verktygen använder maskininlärning och bearbetning av språk för att avgöra sannolikheten för om en människa eller en dator har skapat innehållet. OpenAI har släppt ett eget verktyg som kan användas för att spåra AI-genererad text – inklusive text som utarbetats av ChatGPT. Detta verktyg använder en språkmodell som tränas på dataset, där mänskligt skrivna texter jämförs med AI-genererade texter om samma ämne.

Till stor del uppskattar verktygen sannolikheten för AI-producerad text genom att upptäcka mönster. Ju mer texten matchar befintliga mönster för skrivande som AI:n tränats med, desto högre är sannolikheten att den genererades av AI. Nedan listar vi några alternativ du kan testa dig fram med. Kom bara ihåg att det aldrig är säkert att något av dessa verktyg kan upptäcka all AI-skapad text. Verktygen kan till och med ge falskt positiva utslag.

Undetectable AI

Undetectable AI:s stora fördel är att den samlar utslag från flera olika verktyg. När du använder Undetectable AI kontrollerar verktyget oddsen för att texten du matat in är AI-genererad baserat på 8 olika detektorer samtidigt.

För att använda programmet klistrar du bara in texten i inmatningsrutan och trycker på skicka. Du kommer att se resultat från populära detektionsverktyg såsom GPTZero, Writer, Crossplag, Copyleaks, Sapling, Content At Scale, Originality och ZeroGPT. Kanske bäst av allt är att det är helt gratis!

Originality AI

Ett brancshledande verktyg som passar sig väl för professionellt skrivande är Originality AI. Det meddelar både om texten är plagierad och/eller AI-genererad. Verktyget använder en kombination av GPT-4 och andra modeller, vilka alla är tränade med en massiv mängd data. Originality verkar vara det enda inofficiella AI-innehållsdetektionsverktyget som fungerar för det mest avancerade AI-verktyget, GPT 4. Prissättningen börjar på 0,01 per 100 ord, vilket borde anses ganska rimligt om du letar efter ett professionellt verktyg. Du använder det på samma sätt som Undetectable AI, genom att klistra in texten och skanna den med ett knapptryck.

Vad är acceptabla nivåer på utslag?

Viktigt att notera är att utslaget inte ger hur stor del av texten som är AI-genererad utan sannolikheten att den är AI-producerad. Hur stor eller liten sannolikhet ska du nöja dig med då? Enligt företagets VD är innehållet nästan alldeles säkert egenskrivet om det konsekvent rankas under 10 procent. När det stiger nära 40 – 50 procent bör du börja bli misstänksam. Ju mer text du matar in, desto större är chansen att verktyget blir träffsäkert.

Content at Scale

Content at Scale har nyligen släppt en gratis AI-detektor som är det bästa på marknaden för att kolla stora textmängder snabbt. Verktyget är tränat på miljarder sidor med data och kan testa upp till 25 tusen tecken åt gången (nästan 4000 ord!). För att använda verktyget klistrar du, precis som med de andra vi gått igenom, in texten i rutan och skickar in det. På bara några sekunder får du en poäng som indikerar sannolikheten att en text skrevs av en människa. Du får också en uppdelning som markerar rad för rad vilka delar av innehållet som har flaggats som misstänkt AI.

Sammanfattning

AI används alltmer inom skrivande, vilket kan göra det svårt att avgöra om en text är skriven av en människa. Det finns dock flera olika verktyg som kan användas för att upptäcka AI-skrivande, även om inget av dem fungerar perfekt. Tekniken utvecklas snabbt, och med lanseringen av nya AI-modeller som GPT-4 blir det allt svårare att avkoda AI-genererad text. AI-detektorer använder också maskininlärning och bearbetning av texter som är skrivna av AI och människor, för att avgöra sannolikheten för att en text är skapad av en dator. Vi har gått igenom tre av de mest populära verktygen, som alla är bra på sina egna sätt. I slutändan är det upp till dina eller ditt företags behov vad som passar bäst!