Vad innebär det att blanka aktier?

Att blanka aktier innebär att man spekulerar i att själva aktien ska falla i värde. Blanking går ut på att man lånar aktier och säljer dessa. Om aktien faller i värde under tiden du ”lånar” den betalar man ett lägre pris för aktien när man köper tillbaka den för att kvitta själva lånet och gör då en förtjänst på mellanskillnaden.

Risken med blanking är att aktien inte faller i värde utan istället stiger och då kommer du förlora pengar istället för att tjäna några. I värsta fall kan aktien stiga så pass mycket att man förlorar mer pengar än man faktiskt investerade från början.

Man kan fundera på varför någon skulle vilja blanka en aktie? Det går ju bara att blanka en aktie som någon vill låna ut.  Utlånaren kan alltid begära tillbaka sin aktie/sina aktier. Om så sker innebär det att du kommer behöva stänga det som kallas din blankningsposition tidigare än du kanske hade tänkt dig. Det är oftast inte privatpersoner som lånar ut aktier utan olika större fondbolag eller till exempel pensionsstiftelser. Den som lånar ut aktier tjänar pengar genom att ta ut en ränta på investeringen.

Avgifter när man handlar med blanking

Den som tar själva lånet på aktien betalar ränta och eventuellt också en administrationsavgift som avser den tid man har en så kallad ”blankningsposition” på sitt konto. Den som blankar måste ha tillräckligt med fondering på sitt konto för att kunna betala om positionen inte går år det förväntade hållet, dvs faller i värde istället för att öka. På daytrader.se kan du läsa mer om hur det fungerar med blanking.

Vad menas egentligen med termen shortselling? 

Shortselling hänvisar mycket till det sättet som en daytrader, det vill säga en person som köper och säljer tillgångar över dagen, arbetar på.
Normalt köper man ju en tillgång som man ämnar behålla ett tag och hoppas tillgången ska stiga i värde. När man arbetar som daytrader handlar man ofta med olika CFD (cost for difference) kontrakt eller futures som direkt avspeglar aktiekursen. Här äger man inte själva tillgången utan spekulerar helt enkelt i dess värdeuppgång eller värdefall. Det gör att man kan ”shorta”, vilket betyder att man faktiskt kan göra en vinst även om själva kursen för tillgången faller.

Som säljare kan man lånar värdepapper genom CFD kontrakt eller futures. Sedan säljer man dem direkt till det bästa erbjudandet man får. När aktien är såld hoppas man att kursen faller och köper då tillbaka den igen – till ett lägre pris. Slutligen levereras papperna tillbaka till den man lånat av och man går själv med vinst.