Så fungerar det nya revolutionerande kryptoprojektet Lucky Block

Det har definitivt setts en ökad efterfrågan på onlinespel de senaste åren. Spelare förväntar sig därför att utvecklare erbjuder nytänkande spel som följer det teknologiska samhällets trender. Ett projekt som blivit väldigt hajpat är Lucky Block. Lucky Block är ett världsomspännande kryptolotteri som opererar på Binance Smart Chain med spelare som använder blockchain-protokoll.

Lucky Block kom alltså som ett svar på efterfrågan hos spelare av ett lotteri som bryter mot de begränsningar som finns med spelformen. Lotterier tenderar nämligen att vara statsägda, vilket resulterar i begränsade tider för dragningar och att mycket pengar går till organet snarare än spelarna.

Lucky Block säkerställer däremot med hjälp av dess blockchain-teknologi att alla transaktioner registreras offentligt. Detta innebär att alla kan se vart pengarna distribueras, vilket som skiljer sig från konventionella lotterioperatörers behandlande av informationen. Normalt kan man inte se hur mycket pengar som fördelas till vem, vilket många är skeptiska mot. Med Lucky Block ökar transparensen och spelaren får mer valuta för pengarna.

Var med i utdragningar genom att köpa LBLOCK

För att förstå hur Lucky Block-lotteriplattformen fungerar är det viktigt att först förstå hur dess mynt, LBLOCK, fungerar. Lucky Blocks egen kryptovaluta, LBLOCK, kan vem som helst köpa och använda som en lott. Om spelaren skulle delta i ett traditionellt lotteri skulle deltagandet vanligtvis utgöras genom en biljett köpt online eller från ett spelombud. Men med Lucky Block behöver spelaren istället bara köpa dess kryptovaluta, LBLOCK, antingen via Lucky Blocks hemsida eller på en kryptobörs. Dessa mynt kan sedan användas för att köpa lotter för att delta i utdragningarna.

Detta är en mycket effektivare process än traditionella lotterier. Dessutom resulterar det i lägre omkostnader för Lucky Block, vilket ger dem mer pengar över att fördela till lotterideltagarna!

Världsomspännande och transparent lotterispel

Skaparna av Lucky Block anser att lotterier inte bör vara geografiskt bundna eller knutna till lokala finansiella myndigheter. Istället har deras fokus varit att utveckla transparenta och rättvisa spel. Därav deras kryptoprojekt i form av en lotteriplattform där varje spelare har bättre odds att vinna. Samtidigt, menar de, bidrar lotteriet till en bra och stabil investeringsstrategi för de som väljer att handla med projektets valuta, LBLOCK.

Lucky Block menar att vanliga lotterisystem inte är tillräckligt transparenta. Ingen vet egentligen hur mycket pengar som fördelas till spelarna och hur mycket ägarna av lotteriet får eftersom transaktionerna inte är synliga för allmänheten. Eftersom Lucky Block opererar på blockchain är alla transaktioner synliga, vilket gör att spelare kan känna sig mer trygga med detta kryptoprojekt.

Skaparna menar även att Lucky Block kommer tillåta fler dragningar på dag, vilket i sin tur ger spelarna fler chanser att vinna samtidigt som kostnaderna per lotteri sänks. Att plattformen opererar på blockchain möjliggör snabbare utbetalningar. Dessutom, uttalar sig skaparna, går 70% av jackpottarna till vinnarna och 30% fördelas jämnt till de som innehar LBLOCKS och välgörenhet.

Med det sagt kan det vara värt att delta i Lucky Blocks första dragning som planeras äga rum den 25 mars, fyra dagar efter dess lansering den 21 mars, och skaffa Lucky Block på Pancakeswap för att tjäna pengar på varje dragning.