53 miljarder besök till piratkopiering och varumärkeskopior! - Mjukvara.seEn färsk undersökning av piratkopieringens och den illegala handeln med falska varors omfång på Internet visar att de båda tillsammans har över 53 miljarder besökare varje år. Beakta då att man enbart har inkluderat 22 varumärken i undersökningen. Piratkopieringen står för flest besök med hela 53 miljarder besökare medan den illegala handeln med falska varor står för 92 miljoner besökare. Man har gjort en uppskattning av dessa verksamheters omsättning till hela 1 200 miljarder kronor om året.
Undersökningen visar även att 67 procent av alla webbplatser med anknytning till piratkopiering och 73 procent av alla webbplatser med aknytning till handel med falska kopior, är registrerade i västra Europa och nord Amerika. Undersökningen visar även att betalningsprocessen och orderförfarandet av illegala varor sker i flera nationer.
Den globala piratkopieringen påverkar oerhört många människor och företag i underhållningsbranschen. Piratkopiering sker av bland annat filmer, musik, tv-spel, programvaror, och e-böcker. Den illegala handeln med falska varor påverkar om möjligt ännu fler människor och företag i flera olika branscher. Det förekommer handel med bland annat sneakers, parfymer, kläder, elektronik, och mediciner.
”Online intellektuell stöld – oavsett om det gäller handel med falska varumärkes varor eller piratkopiering och spridning av filmer, musik och såvidare – minskar arbetstillfällena, och hotar den ekonomiska tillväxten, ” säger Steve Tepp, huvudansvarig för frågor gällande piratkopiering och handel med illegala varor vid Global Intellectual Property Center, Chamber of Commerce i USA.
[ad#Google Blogg]
Piratkopiering och handel med falska varumärkes produkter påverkar vår ekonomi något enormt. Man bör göra skillnad på fildelning och piratkopiering, de är inte synonymt med varandra. Piratkopiering sker på material som är finansierat av olika företag och organisationer. Fildelning å andra sidan kan sprida piratkopierat material men kan även främja kreativa aktörer som inte har lika stora distributionsnät som de stora aktörerna på marknaden. En privatperson kan sprida sin grafik och sin musik till långt många fler med hjälp av fildelning. Men kan man särskilja piratkopiering och fildelning åt? Ingen fildelning, ingen piratkopiering och vice versa?
Källa:
Källa 1