Diaspora: ny konkurrent till Facebook! - Mjukvara.seDiaspora är ett nytt socialt nätverk som ska konkurrera om användarna med jättarna Facebook, MySpace och Twitter. Än så länge är det dock i testfasen och frågan är om det kommer att slå?
Diaspora har liknande bakgrundshistoria som Facebook, båda grundades av universitetsstudenter. I Diasporas fall handlar det om studenter från New York University och Facebook grundades av Harvard studenter. Skillnaden är att Diaspora grundades som en reaktion mot Facebooks  integritetsproblem sommaren 2010. Grundarna bakom Diaspora lyckades få ihop 200 000 dollar i investeringspengar för att skapa ett alternativ till Facebook och nu har Diaspora alltså öppnats för allmänheten i form av Alpha-testpersoner. För att få tillgång krävs det att man får en inbjudan att bli en testperson.
Vi har dock tagit del av en rapport från en testperson som menar att det märks väldigt tydligt att Diaspora fortfarande är i ett väldigt tidigt skede av utvecklingen och testandet av dess funktioner.  En av huvudfunktionerna i Diaspora kallas för ”Aspects” och kan ses som Diasporas motsvarighet till Facebook grupper. Du kan skapa flera olika ”Aspects”, en för arbete, en för familj, en för vänner och så vidare. Vännerna i de olika ”Aspects” kan bara se den information som du väljer att visa för de specifika ”Aspects”. Samma sak gäller för dig själv, genom att klicka på någon av ”Aspects” knapparna ser du flödet från dina vänner i det ”Aspects”.
[ad#Google Blogg]
Diaspora är dock än så länge ett väldigt öde socialt nätverk, en konsekvens att att nätverket enbart är i alpha testande. Det medför att det har väldigt få användare som kommer att synas för just dig när du loggar in och kollar dina flöden. Diaspora saknar även en funktion för att enkelt hitta vänner, visst man kan söka på användarnamn och i vissa fall för- och efternamn om användarna har godkänt detta. Utan för- och efternamn krävs det att man vet användarnamnet för den person man vill hitta sedan tidigare, vilket är ganska kontraproduktivt.  Kommer Diaspora att kunna konkurrera med andra sociala nätverk när det är färdigt?
Källa:
Källa 1