Vad är smarta kontrakt?

Smarta kontrakt (engelska: smart contracts) är en viktig komponent av många plattformar och applikationer som utvecklas med hjälp av blockkedjetekniken. Dessa smarta kontrakt bidrar till att transaktioner på blockkedjan genomförs på ett säkert och organiserat sätt, samt ser till att andra komponenter som körs på plattformarna blir ännu mer tillgängliga.

Dessa kontrakt är datorprogram, eller protokoll för automatiserade transaktioner som lagras på en blockkedja och körs när vissa villkor uppfylls. Med andra ord automatiserar smarta kontrakt utförandet av avtal så att alla deltagare kan ta reda på resultatet så snart som möjligt utan att någon tredje part behövs inblandas. Och tack vare att de körs på en blockkedja erbjuder de säkerhet, tillförlitlighet och gränslös tillgänglighet.

Vilken betydelse har dessa smarta kontrakt för oss?

Tillsammans med blockkedjetekniken är smarta kontrakt av stort intresse för näringslivet. De hjälper nämligen till att lösa problemet med misstro mellan parter och affärspartner. Smarta kontrakt har ett antal fördelar för ett stort antal branscher, som att skära ner på onödiga kostnader och samtidigt öka transparensen. Dessutom spar smarta kontrakt otroligt mycket tid gentemot traditionell avtalsskrivning.

Smarta kontrakt är i princip självutförande kontrakt mellan två eller flera parter om utbyte av något (vanligtvis pengar) när vissa villkor är uppfyllda. Detta helt utan någon tredje part som behöver verkställa kontraktet. Det bästa är att de kan programmeras så att de verkställs nästan omedelbart, vilket gör dem idealiska för transaktioner som behöver genomföras inom en snäv tidsperiod.

Tanken bakom smarta kontrakt är att parter som inte litar på varandra ska kunna göra affärer tillsammans utan behov av en mellanhand. De sägs också vara säkrare än traditionella avtal eftersom de stöds av avancerade matematiska bevis, likt den process som blockkedjor också genomgår.

Med det sagt har smarta kontrakt potential att revolutionera hur affärer genomförs på nätet. De är snabbare och mer kostnadseffektiva än traditionella sätt att genomföra avtal på eftersom de inte kräver någon inblandning av en tredje part – vilket innebär lägre kostnader för både företag och konsumenter. Dessutom är de decentraliserade på blockkedjan, vilket innebär att de inte är sårbara för angrepp eller hackning. Snacka om smart! Givetvis finns det en viss risk med dessa kontrakt fortfarande, men förespråkare av smarta kontrakt menar att de kommer att vara helt omöjliga att manipulera eller hacka i framtiden.

Hur fungerar smarta kontrakt?

Nu har vi definierat detta banbrytande sätt att utföra avtal på samt beskrivit betydelsen av de smarta kontrakten. Men hur fungerar dessa automatiserade datorprogram mer specifikt?

Jo, smarta kontrakt effektiviserar en komplex transaktionsprocess (exempelvis ett lån) som involverar flera mellanhänder.

När fler än en part är inblandad i en transaktion finns det vanligtvis en sannolikhet för att förtroendet brister mellan de inkluderade i avtalsskrivandet.

Här kommer blockkedjan in i bilden eftersom den lagrar all data som inkluderas i en transaktion. Med hjälp av dessa uppgifter kan låntagaren således fatta beslut och därefter skapas ett smart kontrakt mellan långivaren och låntagaren. Medlen frigörs sedan till låntagaren och återbetalningen inleds enligt kontraktet. Denna transaktion registreras i blockkedjan och kan ses när som helst samtidigt som den inte kan förändras.

Smarta kontrakt kan fungera enskilt, men det kan även implementeras tillsammans med andra smarta kontrakt. Om de implementeras på rätt sätt kan företag och organisationer drivas betydligt mer framgångsrikt med hjälp av smarta kontrakt. Åtminstone är det vad de som förespråkar smarta kontrakt säger.

Vad kan smarta kontrakt användas till?

Smarta kontrakt kan användas i en mängd olika sammanhang, som gällande låneavtal diskuterat ovan. Men det enklaste användningsområdet är trots allt kryptovalutor.

Kryptovalutor i sig är smarta kontrakt där användningsområdet är att skicka och ta emot pengar, eller tokens som man säger. Kryptovalutor kan förslagsvis handlas med på olika börser, handelsplattformar och till och med genom automatiserade handelsrobotar som Bitiq.

I den meningen är smarta kontrakt en generalisering av kryptovaluta som möjliggör fler användningsfall än att bara skicka tokens fram och tillbaka.

Men det finns naturligtvis också andra användningsområden för smarta kontrakt. Några av dessa är:

  • Överföring av digitala tillgångar, som NFT (Non Fungible Tokens). Med hjälp av smarta kontrakt kan rätten till dessa digitala tillgångar överföras under specifika villkor från en part till en annan.
  • Fastighetsförsäljning. Vidare kan smarta kontrakt också effektivisera fastighetsförsäljning mellan en part och en annan.
  • Spelvärlden. Smarta kontrakt har blivit särskilt populära inom spelvärlden då utvecklare kan använda sig av dem för att ge andra tillgång till sina spel. Samtidigt kan spelare själva handla med digitalt innehåll i spelet till andra användare, vilket möjliggörs med just smarta kontrakt.
  • Decentraliserad finans. Till sist gör smarta kontrakt även det möjligt för utvecklare att skapa finansiella applikationer som möjliggör för konsumenter att låna eller handla med värdepapper.

I framtiden förutspås smarta kontrakt kunna tillämpas till en mängd fler användningsområden.

Fördelar med smarta kontrakt

Det finns ett flertal fördelar med smarta kontrakt. Många av dessa kan liknas med de fördelar som finns hos blockkedjan. Låt oss kika på några av de främsta fördelarna med smarta kontrakt.

  • Avtal färdiggörs snabbare. De smarta kontrakten är trots allt digitala och automatiserade, något som sparar tid jämfört med manuell dokumentation.
  • Förtroendet ökar. Eftersom smarta kontrakt fungerar enligt förutbestämda och krypterade regler minskar sannolikheten för fusk. Något som i sin tur ökar förtroendet hos de parter som är inblandade i avtalsskrivandet.
  • Säkerheten ökar. Vidare ökar även säkerheten eftersom smarta kontrakt fungerar med hjälp av blockkedjor som är ytterst svåra att hacka sig in i.
  • Man spar pengar. Då smarta kontrakt eliminerar behovet av mellanhänder skär man även ner på kostnaderna för avtalsskrivningen.