Många som hanterar känslig information privat eller i arbetet vill ha säkra miljöer att göra detta i. De kräver därför att säkerhetsfunktioner ska uppdateras, och att IT-miljöer säkras upp. Samtidigt använder de standardlösenord som de tilldelas när de anmäler/ registrerar sig i olika tjänster och annat.

Användare använder standard lösenord - Mjukvara.se

ElcomSoft har under några månaders tid haft en enkätundersökning på sin webbplats, där besökarna svarat på frågor rörande deras lösenordshantering. Resultaten visade att cirka 50 % använder sig av det lösenord som de tilldelas vid registrering. Enbart en tredjedel av respondenterna uppgav att de alltid ändrar lösenord.
Mindre än hälften av samtliga respondenter har någon form av bakgrund inom säkerhetsbranschen. Resultaten visar ingen demografi för den andra hälften, men vi antar att det handlar om allmänheten. Ungefär 30 % av respondenterna har aldrig glömt bort något av sina lösenord. Kan de ha haft ett och samma lösenord för olika tjänster? Oregelbunden användning av tjänst, glömt att anteckna lösenordet, samt semesterresor är största orsaken till att lösenord glöms bort. Det uppger respondenterna som någon gång glömt bort ett eller flera lösenord.
[ad#Google Blogg]
Lösenord till olika användarkonton bör betraktas som en värdehandling. Genom dom kommer man åt information och personlig uppgifter som i sig har ett värde. Därför bör man vidta åtgärder för att skydda sitt lösenord. Dels ska man inte använda uppenbara ord eller sifferkombinationer, så som personnummer, namn, barns namn osv. Dels bör man inte skriva ner lösenorden på ställen där man kan associera lösenorden till användarkonton. Dessutom bör man inte använda sig av ett universallösenord för flera tjänster. Det innbär en större ansträngning men sparar dig tid ifall du skulle bli hackad på något av dina konton. Slutligen bör du inte dela ut lösenorden till varken familj eller vänner. Värdesätt dina lösenord.
Källa 1