McAfee har nyligen offentliggjort sin senaste rapport rörande säkerhetshot på internet. Rapporten redogör att det numera kretsar mer än 75 miljoner unika malware på internet. McAfee har tidigare uppskattat att antalet unika malware var där omkring, men det estimatet passerades vid årsskiftet 2011/2012.
75 miljoner malware är i omlopp på Internet. - Mjukvara.se
Hotbilden för personer och organisationer fortsatte att utvecklas under föregående år. Numera är ingen hundra procent säker från virus, attacker, malware och annan skadlig programvara. Attackerna från olika typer av aktivister blir allt mer avancerade och därmed svårare att värja sig mot. McAfee har analyserat hotbilden från olika ”kanaler”, exempelvis, spam och intrång.
Under slutet av 2011 minskade tillväxttakten för malware något. Men trots det passerade antalet malware alltså 75 miljoner under 2011. Fokus för malware flyttades, under 2011, från datorer till mobila enheter och i synnerhet Android-enheter. Googles mobila operativsystem fortsätter att vara det mest utsatta för malware och mobilapplikationer, av samtliga operativsystem för mobila enheter.
Under 2011 skapades det närmare 700 000 nya aktiva skadliga webbplatser. Under de mest intensiva perioderna var en av 200 nyskapade webbplatser skadlig under 2011. De flesta webbplatser är lokaliserade på servrar i USA, Nederländerna, Kanada, Sydkorea och Tyskland. Men majoriteten av dessa är trots allt lokaliserade i Nordamerika.
[ad#Google Blogg]
För spam innebar slutet av 2011 att de skadliga utskicken förekom i den lägsta nivån på flera år. Men rapporten visar att betydligt mer avancerade spam har gjort intåg på ”marknaden”. Så kallad ”spearphishing” spam är sofistikerade och effektiva. Med ”spearphishing” menas spam är riktad mot enbart en organisation eller företag.
Överlag kan man säga att skadliga program, virus och attacker minskat i frekvens. Å andra sidan har det aktiviteter som faktiskt förekommit blivit mer avancerade och svårare att värja sig mot.
Källa 1