intervju med Henrik Ljung, grundare Redict - Mjukvara.seMjukvara.se skrev om Redict för några dagar sedan. Redict är en tjänst där människor tillsammans, genom ett socialt spel kan skapa prognoser för bostadsmarknaden, tex på Östermalm i Stockholm. Henrik Ljung är en av grundarna och Henric hade vänligheten att låta sig intervjuas. Tack Henric.

CR: Vem är ni och varför gör ni detta. Hur kom ni fram till just denna ideen?

Henrik Ljung: Vi är en grupp individer från både Akademia och Branschen som sett att Prediction Markets som metod har fungerat mycket bra under ca 15år i framförallt USA. Sedan såg vi att framförallt bostadsmarknaden saknade referenspunkter och objektiva analyser om framtida utveckling på marknaden.

Vi hoppas på att vår tjänst ska leda till en bättre mer sund bostadsmarknad i Sverige, genom att ta bort dagens Löpsedel-drivna framtids analyser som skrämmer köpare/säljare och gör Mäklarens arbete onödigt hårt.

CR: Hur planerar ni att attrahera användare?

Henrik Ljung: Vår deltagargrupp följer en viss komposition som gör att vi inte kan låta alla vara med men man kan alltid registrera sig. För attrahera lokala mäklare kommer vi att ha exponeringsytor gratis för de deltagande mäklarna. Vi diskuterar även samarbeten med Mäklarsamfundet och flera enskilda mäklarfirmor. Övriga deltagande från Bank och Finansbranschen och lokalt boende eller näringsidkare registrerar sig oftast själva

För att öka medvetenheten om våra prognoser generellt kommer vi arbeta med PR lite försiktigt, men just nu är fokus på att ta fram bra prognoser och utveckla funktionaliteten.

CR:Värdet av dessa prognoser. Hur exakta är de och hur många användare krävs för att det skall vara så att säga statistiskt säkerställt och relevant

Henrik Ljung: Vi är fortfarande i ett tidigt stadium så det är givetvis svårt att uttala sig om detta. Vi kan dock med säkerhet säga att på bostadsmarknaden så är vi den enda som kan ge ett specifikt svar till någon som vill ha en prognos för sin stadsdel.

Historiskt, på de över 15st prognoser gjorda på genomsnittligt Kvm/pris i Stockholm, är våra kortare (1-3mån prognoser) bättre än 96% (ofta +98%) från det verkliga utfallet.

Våra längsta verifierade prognoser på stadsdelar Kvm/pris gjordes i december 2007 och vi prognostiserade Mäklarstatistiks siffror publicerade den 12 nov 2008. Resultatet var bra om man tänker på vilket år det var, en var ca 90 % träffsäker och tre var över 96% från det verkliga utfallet. Länk till prognos och resultat

Prediction Markets är inte en kvantitativ statisk metod, utan kan beskrivas som en kvantifierad och vägd kvalitativ åsikt av en grupp, så det är svårt att säga en siffra på vad som är säkerställt/relevant. Dock har forskning visat att det ofta blir bättre resultat om minst 10 personer handlar aktivt i ett prognoskontrakt.

CR:Hur tjänar man pengar på detta?

Henrik Ljung:Framförallt annonseringsytor och i ett senare skede skräddarsydda informationstjänster för privatpersoner.

CR: Vad tror du om fastighetspriserna?

Henrik Ljung:Vad jag eller annan individ eller expert tror tycker vi på redict är mindre relevant. Däremot vad en diversifierad grupp insiktsfulla personers sammanvägda prognos säger är mycket relevant.

Just nu (04/feb-2009) tror redicts deltagare att genomsnittligt Kvm/pris per Stadel kommer vara:

Östermalm i juni- 46 872kr/kvm

Vasastan / kungsholmen i juni – 45 538kr/kvm

Södermalm i juni – 40 132Kr/kvm

Så de tror på en mindre nedgång från decembers priser för uppdaterade Prognoser. Länk till decembers prognoser

Henric bifogade ett antal länkar för er som vill fördjupa er i modellen de använder:

Om prediction markets.

Mckinsey rapport:

Mckinsey video om prediction markets.

Andra Prediction Markets koncept

Financial Times

Prediction market teorier inom politiken och CNN:s prediction spel för politiken

Tack Henric. Jag tror Mjukvara.se läsare tycker att det är roligt om vi gör en uppföljning när februaris statistik finns tillgänglig. Jag har ju dessutom i min portfölj  på Redict spekulerat i stigande priser, i alla fall på Östermalm