Smartphones tar större och större marknadsandelar på mobiltelefonmarknaden. När Apples iPhone lanserades för ett antal år sedan, revolutionerade den marknaden för mobiltelefoner. De flesta tillverkare fokuserar idag på att ta fram attraktiva smartphones för att öka sina marknadsandelar. Smartphones har även revolutionerat sättet som vi kommunicerar på. Idag är vi ständigt anslutna till Internet, och har ständigt koll på vad som händer på sociala medier, och har full koll på våra e-post konton samt övriga kommunikationsvägar.

Stressfaktorer från smartphones - Mjukvara.se

Den ökade kommunikationen innebär inte alltid fördelar. Det kan även medföra en viss mån av stress bland användarna. En studie genomförd av University of Worcester pekar på att stress är relaterat till våra smartphones. Studien visar att smartphone-användare dubbelkollar och till och med trippelkollar våra telefoner för nya meddelande. Användare upplever även fantomvibreringar när telefonen inte används.
En majoritet av deltagarna i studien uppger att de började använda smartphones för att bli mer tillgängliga i arbetet. Därefter har det snabbt övergått till ett väldigt skapat behov av att kolla nätverk, e-post och liknande. Några företag har uppmärksammat den stressen kopplad till smartphones och har därför stängt ner tillgången till företags e-post när det inte är kontorstid.
Källa 1