Internetbaserade applikationer mest utsatta för cyberattacker.

Internet och internetbaserade applikationer används i allt större utsträckning av företag och organisationer för att göra affärer.  2010 har blivit det år då användandet av dessa applikationer har tagit fart på riktigt. Anställda inom företag och organisationer använder numera webbapplikationer för att göra affärer, samtidigt som de använder sociala nätverk. Anställda har i regel en hög moral vad gäller användandet av sådana applikationer, och de används främst för att öka produktiviteten åt företaget.  Även företagens egna nätverk och webbplatser fortsätter att öka i en takt som vi inte har sett tidigare.
Men med den här utvecklingen följer även en mindre rolig utveckling där attacker mot företagsnätverk och andra webbapplikationer ökar i allt större utsträckning. Faktum är att webbapplikationer och andra webbaserade nätverk är målen för 80 procent av alla cyberattacker. ”Hackarna” håller på att bli mer organiserade samtidigt som de använder sig av allt mer sofistikerade lösningar för att kunna komma åt känsligt material eller förstöra företags webbplatser.
Det finns flera olika punkter som pekar på att webbapplikationer och internetbaserade nätverk utgör ett allt större mål för cyberattacker:

  • Anställda använder sig sociala medier på organisationens eller företagets datorer, vilket öppnar för en ny väg in i de interna nätverken för cyberattacker. Även användandet av internetbaserade affärsprogram öppnar liknande portar för cyberattacker i det interna nätverket.
  • Webbapplikationer och internetbaserade affärsprogram är sällan lika säkra som installerade program på datorerna, ett ökat användande av dessa ger därför nya möjligheter för cyberattacker.

I en värld där internetapplikationer och webbaserade affärsprogram blir allt mer och mer integrerade i organisationer och företag måste säkerheten skärpas í programmen. Samtidigt måste organisationer och företag skärpa sina rutiner och policys vad gäller den interna säkerheten på anställdas datorer och i nätverken.
Internetbaserade applikationer mest utsatta för cyberattacker. - Mjukvara.se
Källa:
Källa 1