Jonathan Evans, MI5’s översta chef, har gjort ett uttalande där han säger att cyberspionage är ganska lätt att förhindra. Samtidigt menar han att cyberspionage blir allt vanligare i takt med att Internet växer och nya möjligheter för spionage uppstår.
Jonathan Evans menar att sannolikheten för att ett enskilt företag eller organisation ska utsättas för spionage, är högre än någonsin på grund av Internets frammarsch. Han menar även att spionageförsöken är relativt lätta att förhindra om man är medveten om var säkerhetsintrången sker och var svagheterna i säkerhetsstrukturen finns. Då har man en bra chans att förebygga spionage.
Internetsäkerheten är en viktig del av Storbritanniens försvar och är under ständig kontroll. Storbritannien har insett det faktum att ”hackare” som lyckas nå känsliga nationella organisationer så som banker, myndigheter och vanliga företag, kan störa Storbritanniens interna stabilitet. Banker som blir ”hackade” kan till exempel störa börsen i Storbritannien. Därför kommer MI5 få ett större budgetanslag nästa år för att öka cybersäkerheten. Det är viktigt att kunna övervaka säkerheten på Internet så att man kan meddela företag som riskerar att bli utsatta för spionage.
MI5 är en del av Storbritanniens säkerhetstjänst som har ansvar för att förhindra spionage mot inhemska företag. De övervakar även andra försök till spionage. Bland annat ska Evans ha skrivit brev till företagschefer för att varna om förestående spionagehot via internet.
Det är viktigt att de nationella säkerhetsmyndigheterna världen över ta Internet på allvar som ett starkt hot mot deras nationella infrastruktur. Därför är MI5 ett bra exempel där de ständigt övervakar potentiella hot och arbetar för att förhindra spionage.  Det är viktigt att inte bara övervaka hot mot de nationella myndigheterna utan även stora företag som är arbetsgivare för en stor grupp människor. Samtidigt ska man inte glömma att även små företag kan bli utsatta för spionage och de har inte samma resurser för att arbeta förebyggande mot just detta.  Cyberspionage är här för att stanna och lär inte minska i frekvens i framtiden.
Källa:
Källa 1