Interpols chef fick sin identitet stulen på Facebook! - Mjukvara.seInterpols högsta chef, Ronald Noble, har tillkännagivit att hans identitet har blivit stulen. Detta genom att cyberkriminella har registrerat två stycken falska användarprofiler på Facebook i Ronald Nobles namn. De kriminella bakom de förfalskade profilerna ska ha varit ute efter så kallad känslig information om människor på flykt undan rättsväsendet. ¨
Interpol har nyligen genomfört operation ”Infra Red”. ”Infra Red” är en operation vars syfte är att låta representanter från Interpols medlemsländer träffas för att byta information om kriminella människor på flykt undan rättsväsendet i hemländerna. ”Infra Red” ledde till cirka 130 arresteringar i 32 länder.
Interpol samlar och vidarebefordrar information till sina 188 medlemsländer. De är även ansvariga för att den insamlade och delade informationen hålls säker genom säker kommunikationsteknologi. Interpol arbetar för tillfället på ett nytt identifikationssystem som ska göra deras informationsnätverk ännu säkrare samt förhindra att obehöriga kommer åt informationen som finns lagrad.
Ronald Noble säger i ett färskt tal att informationsutbytet mellan olika myndigheter och mellan olika nationer världen över är en grundläggande hörnsten för att bekämpa brott och cyberbrott i likhet med det brott han själv blev utsatt för. Vidare menar han att världen är mer sammankopplade och består i högre grad av olika former av nätverk där datorer och människor blir mer utsatta för intrång och brott.
Ronald Noble har mycket rätt i sitt uttalande om det ökande nätverkssamhället. Ett nätverkssamhälle kan karaktäriseras av ett hög informationshastighet och en lättillgänglighet som vi inte har sett tidigare. Helt enkelt ett decentraliserat samhäller där alla kan ta del av information i princip när de vill. Ett sådant samhälle är både eftersträvansvärt och samtidigt bör man
Källa:
Källa 1