”Content Farms” stora trenden på internet 2010.

Internet har alltid premierat kvantitet framför kvalitet vilket nu även speglas i att allt fler företag fokuserar på att skapa material för publicering på internet, faktum är att just sådana företag har varit en av de största trenderna på Internet 2010.
Företag som producerar material i enorma summor kallas för ”Content Farms”, sådana företag producera i regel flera tusen artiklar, guider och annat material varje dag. I regel producerar de inga nyhetsartiklar, vars livslängd är beroende av innehållet. Istället producerar de material vars livslängd är oberoende av innehållet och som ständigt kan vara aktuellt för vissa typer av läsare. Till exempel artiklar om husgeråd som alltid kan vara aktuellt för de som vill veta mer om detta.
”Content Farms” stora trenden på internet 2010. - Mjukvara.se
Under 2010 har två ”Content Farms” säkrat sina platser som de största företagen inom branschen trots det att flera stora internetföretag har börjat konkurrera om läsarna med dem. De två är Demand Media och Answers.com.  Demand Media är det överlägset största då de producerar 7000 artiklar och annan form av material varje dag. Deras affärsidé går ut på att producera så mycket material som möjligt. Därefter sökmotor optimerar man materialet och sprider det via sociala medier i förhoppningen om att skapa en viralspridning av materialet.
Demand Media fokuserar främst på skrivet material men det finns även ”Content Farms” som skapar tonvis med videoklipp om dagen. Ett av företagen är Howcast som producerar stora mängder av videoklipp i form av guider som lär dig att göra saker.
[ad#Google Blogg]
I takt med att ”Content Farms” har blivit allt mer populära och producerar mer och mer material har det uppstått en diskussion kring huruvida Google bör ändra sin sökalgoritm. Diskussionen menar att sökalgoritmen bör ändras för att prioritera kvalitet framför kvantitet och därmed inte gynna ”Content Farms” som producerar tonvis med material varje dag.
Källa:
Källa 1