VaporStream konfidentiell Android kommunikation!

VaporStream har lanserat en Android-applikation som ska möjliggöra konfidentiell kommunikation via WiFi och mobilsurfen. I en tid då fler och fler cyberkriminella skiftar fokus mot mobila enheter är den här applikationen ytterst välkommen för privatpersoner som såväl företag som inte vill att deras kommunikation ska bli kapad eller avlyssnad.
VaporStream konfidentiell Android kommunikation! - Mjukvara.se
Meddelanden skickade med VaporStream kan inte kopieras, klippas ut, vidarebefordras, sparas eller skrivas ut. Vilket hindrar obehöriga från att ta del av kommunikationen. Applikationen skickar även all kommunikationen med TLS kryptering, vilket ska skydda kommunikationen från att snappas upp mellan avsändare och mottagare. VaporStream har även patenterad teknologi som separerar meddelandets rubrik från innehållet och försvårar därmed för obehöriga att skapa en uppfattning om innehållet. Dessutom sparas aldrig konversationerna i applikationen. Vilket gör att obehöriga inte kan stjäla konversationerna i efterhand.
[ad#Google Blogg]
Joseph Collins, VD och medgrundare för VaporStream, menar att avsändaren av ett meddelande inte har haft kontroll över meddelandet när det väl har levererats fram tills nu. Med VaporStreams applikation ser vi till att meddelandet endast kan läsas en gång innan det raderas.
VaporStream är främst riktat mot företag och organisationer som kommunicerar känslig information intensivt via dator och mobila enheter, men passar även för privatpersoner som inte vill att deras konversationer ska bli avlyssnade eller stulna.
Källa 1