När du installerar en tredjeparts webbapplikation i Mozilla Firefox händer allt som oftast att den även vill installera ett add-on i webbläsaren. Dessa add-ons används väldigt sällan eller aldrig då du inte specifikt har sökt upp dom. Dessutom kan de här ofrivilligt installerade add-ons göra webbläsaren ostabil och långsam då det blir fler processer och mer tredjeparts kod som inte är optimalt anpassad för webbläsaren.
Mozilla stoppar automatiska tredjeparts add-ons! - Mjukvara.se
I och med den kommande versionen av Mozilla Firefox kommer automatiska add-ons att vara blockerade. När en tredjeparts applikation installeras tillsammans med ett add-on kommer Firefox att automatiskt avaktivera det medföljande add-on för att sedan fråga dig om du vill ha kvar det.
De flesta Mozilla Firefox användare har någon form av add-ons installerade i sin webbläsare idag. Men alla har inte full koll på vilka de är, vad de gör och hur man tar bort dom. När användarna uppdaterar till den nya versionen av Firefox kommer webbläsaren att visa en lista med alla add-ons som är installerade. I listan ska användarna kunna radera, avaktivera och aktivera sina add-ons utifrån sina egna behov och önskemål.
Den nya versionen Mozilla Firefox kommer att gå under namnet Mozilla Firefox 6.0, och har kodnamnet Aurora nu när den är under utveckling. Mozilla har uppgett att de kommer att lansera sina nyaste version av Firefox i slutet av augusti månad.
Källa 1