Storbritanniens internetsäkerhetsplan publiceras på nätet.

Storbritanniens internetsäkerhetsplan publiceras på nätet. - Mjukvara.seStorbritannien och dess regering har tagit fram en internetsäkerhetsplan. En plan vars mål är att göra Storbritannien till en av världens säkraste nationer att bedriva e-handel i. Samt att göra infrastrukturen mer motståndstålig mot cyberattacker.
För att implementera säkerhetsplanen har regeringen satt av 650 miljoner pund under en fyraårs period. Bland annat ska man skapa ett ”National Cyber Security Programme” i samarbetet med privata aktörer. Det ska resultera i en form av ett säkerhetsnav där privata aktörer och myndigheter ska dela aktuell information om säkerhetsläget.
Francis Maude, chef för regeringskansliet, berättar att man även kommer att skapa en enhet för cyberkriminalitet i samarbete med polismyndigheten. Han menar vidare att Storbritannien även behöver se över sin militära internetsäkerhet. Militären behöver utveckla metoder för försvar mot cyberattacker som gör att Storbritannien hamnar i framkant i ämnet.
Förutom mål för myndigheters verksamheter ska man även arbeta för att höja säkerhetsmedvetenheten bland invånarna i Storbritannien. Till år 2015 ska invånarna i Storbritannien fått grundläggande kunskap för hur de på bästa sätt skyddar sig mot hot på Internet. I verktygslådan ska de bland annat ha metoder för att identifiera hot, rapportera dom och skydda sig mot dom.
[ad#Google Blogg]
Storbritanniens internetsäkerhetsplan är omfattande och gedigen, vilket tyder på att det tar allvarligt på ämnet. Ett ämne som länge har varit i skymundan i den politiska debatten men som har fått mer och mer massmedialt utrymme. Ett steg i riktningen mot att medvetandegöra allmänheten.
Källa 1