Finansföretaget PwC konstaterar att internetsäkerhetsmarknaden totalt omsätter 420 miljarder under 2011. Det är ett resultat av en känsla av att företag och privatpersoner visat en sårbarhet, samtidigt som att cyberkriminella varit väldigt aktiva. Anonymous har inlett ett antal operationer, och visat sitt stöd för ”Occupy Wall Street” rörelsen. Andra cyberkriminella har tagit fram bättre och bättre former av spam under året. Nu börjar det bli väldigt svårt att skilja de bästa formerna av spam från original e-posten.
420 miljarder spenderade på Internetsäkerhet under 2011. - Mjukvara.se
Den ökade nivån av hot på internet har lett till att aktörerna på marknaden spenderat kopiösa summor på säkerhet. Privatpersoner, företag, militären, myndigheter, och organisationer har varit ute efter att öka sitt skydd mot eventuella hot. Enligt PwC är har det spenderats mest pengar på säkerhet i USA, Japan och Storbritannien. Tidigare skrev vi om att Storbritannien rullar ut en plan för internetsäkerhet. En plan som omfattar otroliga summor pengar. Även USA spenderar otroliga summor på internetsäkerhet Enligt uppgift ska den amerikanska regeringen ha spenderat summor motsvarande den privatasektorns totala summa.
[ad#Google Blogg]
Säkerhetsföretagen har inte legat på latsidan heller. Dell har förvärvat Secureworks, Symantec har köpt upp MessageLabs och HP har lagt vantarna på ArcSight. Säkerhetsföretagen rustar med andra ord för att klara av starkare efterfrågan på säkerhetsprogram. Framtiden har till och med andra krav. Cyberkriminella börjar nu rikta sig mot mobila enheter, något som de etablerade företagen inte har haft en marknad för tidigare. De står då inför två alternativ, att förvärva kompetensen eller utbilda personalen. Ovanstående företag har förvärvat en hel del kompetens under året. Kompetens de sedan använder för att hänga med i utvecklingen.
Källa 1