Iran skapar eget nationellt internet!

Iran skapar eget nationellt internet! - Mjukvara.seIrans regering har blivit mer och mer besvärad av inflytandet som det globala internet har på sina medborgare trots det faktum att de censurerar och blockerar som det är idag. De tror även att västvärlden med USA i spetsen infekterar medborgarna med upploppsskapande information som ska få medborgarna att revoltera mot regeringen. Det har fått regeringen att börja utveckla ett nationellt internet helt avskuret från det globala internet.
Det är dock inte en smärtfri process att skapa ett nationellt internet helt avskuret från internet, det nationella internet kommer att existera parallellt med det vanliga under en utvecklingsperiod. Dessutom kräver Irans myndigheter och företag tillgång till det globala internet för att handla med Kina och Ryssland. Två av få länder i världen som inte har utfärdat ett ekonomiskt embargo.
Det är därför mer troligt att det nationella internetet kommer att samexistera med det globala internetet. Det nationella kommer att vara det primära internetet för medborgarna medan utvalda myndigheter och företag kan ges tillgång till det globala internetet. Det handlar helt enkelt om att myndigheterna i Iran vill kontrollera informationsflödet i landet
[ad#Google Blogg]
Förutom rapporter om det nationella internetet uppges det att Iran försöker utveckla sitt eget operativsystem som ett alternativ till Microsoft Windows, dessutom uppges det att Iran försöker skapa sin egen variant av Google sökmotorn.
På tal om att kontrollera informationsflöde, så kan du till en viss mån dölja dina spår på Internet genom att vara ansluten till en VPN tunnel. Genom att ansluta till VPN tunneln syns inte din egen Ip-adress utan en gemensam adress för alla som är anslutna till VPN tunneln. På så sätt kan du dölja dina spår och vara anonym på internet.
Källa 1