Cyberkriminella stal 3.4 miljarder dollar under 2011!

E-handlarna för en hård kamp mot cyberkriminella. Handlarna slåss för att försvara sina tjänster och förtjänster från klåfingriga händer, och de har lyckats till en viss del. Men cyberkriminella är fortfarande väldigt aktiva och kommer åt stora summor pengar på ett eller annat sätt.

Cyberkriminella stal 3.4 miljarder dollar under 2011! - Mjukvara.se

E-handlarna har lyckats få ner bedrägerifrekvensen per order till 0.6 % från 0.9 %.  Det är den lägsta andelen bedrägeri på över 13 år. Dock har kostnaden för att värja sig från cyberkriminella ökat dramatiskt under de senare åren. Bedrägerifrekvensen har minskat, men i gengäld har ”vinsten” per lyckat bedrägeri ökat markant. Man uppskattar därför att cirka 3.4 miljarder dollar har försvunnit i bedrägerier i e-handeln. Det innebär att varje lyckat bedrägeri ger en vinst på totalt 250 dollar. Ganska stora summor.
Internationella e-handlare är mer utsatta för bedrägeri än inhemska enligt en färsk undersökning. 60 % av e-handlarna i USA och Kanada tar emot internationella beställningar. Men de avvisar cirka 7 % av dessa på grund av bedrägerimisstankar. Samma siffra för inhemska avvisningar är cirka 3 %. Det visar att e-handlare är mer uppmärksamma och alerta vad gäller internationella beställningar.
[ad#Google Blogg]
En fjärdedel av tillfrågade e-handlare har uppgett att de slutat ta emot internationella beställningar helt. För företag och personer som ämnar ta emot internationella beställningar bör tillämpa någon typ av bedrägerivarningssystem – för att säkerställa att beställningarna är legitima.
Källa 1