Citibank utsatt för omfattande intrång!

Citigroup som är paraplyorganisationen för Citibank med flera företag, har tillkänngagivit att de har blivit utsatta för ett omfattande intrång där tusentals bankkunders uppgifter ska ha stulits. Intrånget skedde mot Citi Account Online Systems, en tjänst där kunderna kan hantera sina betalkort och konton hos Citibank.
Citibank utsatt för omfattande intrång! - Mjukvara.se
Förövarna kom över kundernas namn, e-postadresser, och kontonummer. Kundernas födelsedatum och PIN-koder förvaras på en annan plats och var därmed inte tillgänglig för förövarna. Det är givetvis tillräckligt allvarligt att de kom över kontonummer, namn osv.
Citibank har uppgett att cirka en procent av deras 21 miljoner kreditkortskunder har fått sina uppgifter stulna. Det har dock kommit fram uppgifter som gör gällande att även betalkorts kunder har haft suspekta transaktioner på sina konton efter intrånget. Banken har varit i kontakt med dessa kunder för att få uppgifterna bekräftade av kunderna, men inte lyckats få tydliga svar.
[ad#Google Blogg]
Enligt tidningen Financial Times ska Citibank ha kontaktat polis som sedan startat en utredning rörande bedrägeri. Intrånget upptäcktes under en rutinkontroll och genast vidtogs de nödvändiga åtgärderna för att förhindra att fler intrång skulle ske. Citibank är nu i full färd med att kontakta de kunder som fått sina uppgifter stulna.
I det här fallet är det omöjligt för den enskilda kunden att skydda sig mot identitetsstöld då intrånget skedde mot kundens bank och inte direkt mot kunden. Som kund bör man dock iakta försiktighet när man utelämnar betalkortsuppgifter på webben vid till exempel e-handel.
Källa 1