Virus och malware riktade mot Android-telefoner ökar I kvantitet I takt med att Android-telefonerna sakta men säkert tar over marknaden för smartphones. DroidDreamLight är ett av de senaste i raden som riktar sig mot Android-telefoner och som är utvecklat för att komma åt användbar information om telefonen och användaren för att kunna utveckla nya typer av malware.

Android: DroidDreamLight malware cirkulerar webben! - Mjukvara.se

DroidDreamLight samlar bland annat in information om telefonens modell, vilket språk som används, vilket land den befinner sig i, IMEI nummer, IMSI nummer, software development kit version samt en lista över vilka applikationer som är installerade på telefonen. DroidDreamLight aktiveras och börjar samla information när du tar emot ditt första samtal efter det att malware applikationen har installerats på din telefon. Efter det att den samlat in information om telefonen ansluter den till flera webbadresser där den laddar upp den stulna informationen.

Du kan enkelt kontrollera om din telefon har blivit smittad genom att gå till Inställningar > Program > Hantera program > Pågående program och leta efter ANDROIDOS_DORDRAE.L. Har du den filen har din telefon blivit smittad.
[ad#Google Blogg]
Om det visar sig att din telefon har blivit smittad av DroidDreamLight kan du enkelt ta bort applikationen precis som du tar bort vilken annan applikation som helst. Det här är inte det enda malware programmet riktat mot Android-telefoner i sitt slag. Det finns flera olika liknande varianter som cirkulerar på Android Market. Därför gör du bäst i att installera någon form av antivirus applikation på din Android-telefon. Speciellt efter som att virus riktade mot Android-telefoner ökar markant.
Källa 1