En tredjedel av all skadlig kod skapad 2010!

En rapport från PandaLabs visar att en tredjedel av all skadlig kod som existerar eller har existerat skapades under de tio första månaderna i år. Rapporten visar även livslängden för skadlig kod avsevärt har minskat från månader till timmar.
PandaLabs förfogar över en enorm databas som automatiskt upptäcker, analyserar och klassificerar ny skadlig kod i form av virus, spam eller skadlig programvara. Databasen lagrar sedan information om varje enskilt fall av skadlig kod i separata filer, det innebär att databasen idag består av 134 miljoner filer.  Av de 134 miljoner filerna innehåller 60 miljoner information om skadlig kod som är direkt skadlig för din lagrade information eller din dator.
En tredjedel av all skadlig kod skapad 2010! - Mjukvara.se
Det är en tredjedel av de 60 miljonerna direkt skadlig kod som har skapats fram till och med oktober i år, alltså cirka 20 miljoner virus, malware,trojaner och så vidare. Det innebär att det dagligen skapas 63 000 fall av direkt skadlig kod varje dag, en markant ökning från tidigare år då nivån har legat på cirka 55 000 fall. Siffrorna indikerar på att marknaden för skadlig kod frodas för tillfället, men även att antalet människor som skapar skadlig kod blir allt fler och fler.
Rapporten visar att även om det skapas fler fall av skadlig kod så har livslängden för densamma minskat drastiskt. 54 procent av all skadlig kod har numera en livslängd på cirka 24 timmar, detta tillskillnad från tidigare år då vissa falla v skadlig kod kunde cirkulera och infektera datorer i flera månader. Numera försvinner de flesta efter att ha infekterat enbart ett fåtal datorer.
[ad#Google Blogg]
I och med att de flesta nya fall av skadlig kod enbart ”lever” 24 timmar eller mindre är det viktigt att ha ett bra antivirusprogram som automatiskt upptäcker nya fall av skadlig kod och oskadliggör dom direkt.
Källa:
Källa 1