Sociala nätverks säkerhet okunskap bland användare!

Sociala nätverks säkerhet okunskap bland användare! - Mjukvara.seSom vi tidigare har nämnt ökar marknadesandelarna för
smartphones av olika slag kraftigt, de är inte enbart en affärstelefon eller
ungdomstelefon, bredare målgrupper har anammat telefonerna. Med telefonerna
kommer nya vanor, man kollar Facebook ett par gånger om dagen, tar emot och
skickar e-post och surfar på nyhetssidor med jämna mellanrum. Men mitt i allt
det här glöms säkerheten bort vilket en undersökning från ProtectMyID.
Deras undersökning visar att 90 procent av de tillfrågade
har en laptop, och 49 procent av de samma har en smartphone. Undersökningen
visar att de flesta som har mobila enheter inte vidtar nödvändiga
säkerhetsåtgärder, även om det är väldigt enkla sådana. Mobila enheter innebär inte enbart smartphones. Det innefattar även läsplattor så som iPad och Samsung Galaxy Tab.  54 procent av
användarna har inte lösenordsskyddat sina enheter, och 51 procent av användarna
loggar inte ut från sina sociala nätverk på sina enheter. Det är väldigt enkla
steg som förbises av användarna.
[ad#Google Blogg]
Användare bortser även från möjligheten att göra
integritetsinställningar på sociala nätverk som Facebook.
Integritetsinställningar så som att definiera vilka som får se ens profil,
eller skicka meddelanden till en. Det är uppseendeväckande då nära hälften av
alla tillfrågade uppger att de delar med sig av födelsedata och e-post i sina
sociala nätverk. Personlig information som ska skyddas mycket väl.
Det är upp till de sociala nätverken, tillverkarna av mobila
enheter och användaren i sig att hålla sig uppdaterad med den senaste
säkerheten. Cyberkriminella finner ständigt nya vägar för att komma åt
användarnas information.
Källa 1