Säkerhetsexperter hävdar att kriminella har övertaget!

Säkerhetsexperter hävdar att kriminella har övertaget! - Mjukvara.seNyligen arrangerades en säkerhetskonferenserna ”Cisco Live”
och ”Black Hat USA” i USA, de båda samlar en stor mängd säkerhetsexperter och
yrkesverksamma inom området. RedSeal Systems och Dimensional Resarch tog
tillfället i akt för att ställa säkerhetsfrågor till en stor mängd besökare.
Totalt har 1967 säkerhetsexperter och yrkesverksamma svarat i deras
undersökning och hela 75 procent menar att cyberkriminella har övertaget
gentemot säkerhetsbranschen.
Övertaget beror på cyberkriminellas användning av
automatiserade verktyg så som e-post spam, skript av olika slag och annan
skadlig mjukvara. Cyberkriminella kan skapa en oerhörd stor spridning av e-post
spam, något som gör det väldigt svårt att försvara sig mot. Automatiserade
skript kan söka av webbplatsers svagheter utan att cyberkriminella behöver
övervaka dom konstant.
71 procent av de tillfrågade i undersökningen medger att
deras webbplatser och datasystem är sårbara för externa attacker på grund av
att säkerhetsansvariga inte har kunnat göra tillräckliga
säkerhetsinställningar. En anledning till detta är att datasystem idag är för
stora för att man ska kunna hantera säkerheten på ett adekvat sätt.
E-post spam är ett vanligt sätt att attackera organisationers
datasystem. Genom att skicka ut spam till en stor mängd anställda vid
organisationen blir det svårt för säkerhetsansvariga att skydda systemet.
Ansvaret för att skydda systemet hamnar då hos den anställde som ska analysera
e-postet och överväga om det ska öppnas eller ej. Öppnas det finns det en risk
att ett virus infekterar hela datasystemet. Det är en av svårigheterna i att
skydda stora datasystem. Lösningen mynnar inte alltid ut i en teknisk sådan,
utan kan handla om att man ska medvetandegöra anställda om riskerna istället.
[ad#Google Blogg]
Säkerheten för privata datasystem som såväl organisationers
datasystem är av största vikt. Undersökningen visar att små datasystem är
enklare att skydda från attacker på grund av dess omfång i enheter och
komplicitet. Stora datasystem har fler ingångspunkter för attacker vilket gör
de mer svår hanterade och svårare att skydda från omvärlden.
Källa 1