Spionapplikation utslängd från Android market! - Mjukvara.seApplikationen ”Secret SMS Replicator” har blivit utslängd från Android market, anledning sägs vara att applikationen skickat vidare användarnas sms till utomstående personer.
”Secret SMS Replicator” installeras på din android-telefon som en vanlig applikation, skillnaden är att när installationen är klar så finns det ingen ikon att klicka på eller någon visuell signal som visar att applikationen är aktiv. Applikationen vidarebefordrar dina sms i hemlighet till det nummer som angivits av den som installerat applikationen från början. Applikationen har alltså blivit utslängd för att ha brutit mot de regelverk som finns för att applikationer så finns på android market.
Zark Tanjeloff, VD för DLP Mobile – företaget bakom applikationen, säger att de tillverkat applikationen för android därför att en sådan applikation hade aldrig blivit godkänd för att säljas via Apples Appstore. Nu visar det sig att sådana applikationer inte är godkända i android market heller, men utgallringsprocessen skiljer sig åt. Apple gallrar ut applikationer som inte lever upp till, eller bryter mot deras regelverk innan applikationerna säljs i Appstore. Android market har den omvända utgallringsprocessen, applikationerna kan säljas i android market ända till de blir påkomna med att bryta mot regelverket.
”Secret SMS Replicator” är i vilket fall som helst nu bortplockade från android market. Hur stor spridning hann applikationen få? Samt hur stor skada har applikationen redan lyckats göra för de olyckliga som installerat den? Vi har inte tagit del av sådan information, men man kan konstatera att Google kan behöva se över sina regelverk och kontrollinstanser för Android market.
Källa:
Källa 1