På den senaste tiden har det funnits ett antal skadliga appar på Google’s officiella appmarknad Google Play (tidigare Android Market). En del av dem har tagits bort men ett antal finns fortfarande kvar samtidigt som det har tillkommit nya skadliga appar.

Skadliga appar på Google Play - Mjukvara.se

TrendMicro rapporterar att de har hittat 17 skadliga appar som fortfarande finns kvar i Google Play. Av de 17 är det en app som skickar ut information om telefonens geografiska position, samtalslogg samt kan skicka SMS. Sex appar har tillstånd att utföra aktioner på enheterna med hjälp av fjärranslutning. Med andra ord kan apparna användas för att ta kontroll över telefonen på distans. Resterande appar skickar appar och reklam till enheterna.
Flera av apparna som TrendMicro har hittat har laddats ner tusentals gånger. En av apparna har laddats ner mer än 100 000 gånger. Totalt har de 17 apparna laddats ner mer än 700 000 gånger.
[ad#Google Blogg]
Skadliga appar kan orsaka stora skador för privatpersoner och organisationer. Många har väldigt privat information i sina mobiltelefoner som skadliga appar kan komma åt ifall de får rätt behörigheter. Bankinformation, adress, e-post, och mycket mer  är information som ganska enkelt kan stjälas från din enhet. Därför är det viktigt att ha någon form av antivirusapp installerad på din enhet. Många av antivirusapparna söker igenom nya appar som hämtas och installeras och kan på så sätt varna användaren.
Källa 1