FBI vill avlyssna sociala medier! - Mjukvara.seDet finns en växande oro för att man inte ska kunna övervaka händelser i digitala medier inom FBI. Underrättelsetjänsten arbetar nu i det tysta med att mjuka upp de ledande aktörerna (exempelvis Facebook och Twitter) gentemot den kommande lagen CALEA.
1994 antogs lagen som gav FBI möjligheten att avlyssna telefonsamtal i USA. Det krävdes dock att operatörerna och telefontillverkarna var med på skeppet för att lagen skulle antas och bli verklighet. De behövde tillverkarna och operatörerna för att bygga in avlyssningsutrustning i telenätet.
2004 uppdaterades lagen så att den även omfattade internetleverantörer såväl som leverantörer av IP-telefoni. FBI vill nu uppdatera lagen återigen så att den omfattar sociala medier och andra digitala kommunikationskanaler.
Enligt rapporter har representanter från FBI träffat senatorer och andra högt uppsatta politiker i USA för att föra en bred politisk agenda. Samtidigt ska direktören för FBI, Robert Mueller, ha möten med bland andra Facebook och Google för att få med dem på deras agenda.
[ad#Google Blogg]
Medan berörda organisationer oroar sig över de kostnader som det skulle medföra att implementera möjligheter för avlyssning. Oroar sig fler för inskränkning i privatpersoners integritet som en reviderad version av lagen skulle medföra. Jag menar att en sådan här lag är precis det som Anonymous och liknande internetaktivister motsätter sig. Det skulle inte förvåna många om någon av grupperna deklarerar sitt ogillande mot lagförslaget och tar till attacker för att avskräcka/ hämnas det.
Källa 1