Antivirus tillverkaren Symantec övervakar och analyserar ständigt virustrender, attacker och liknande incidenter för att medvetande göra sina kunder, samt förbättra sin egen programvara. I en ny rapport visar de att den fortsatta trenden med en nedåtgående kvantitet av Spam fortsätter, medan antalet riktade attacker ökar markant, vilket även det bekräftar tidigare trend analyser.
Riktade attacker ökar medan Spam minskar i kvantitet! - Mjukvara.se
Enligt Symantec var antalet riktade attacker 85 om dagen under en period i april, det är högsta notering sedan mars 2009 då antalet steg till 107 per dag i samband med att G20 mötet arrangerades i London. Riktade attacker är tillskillnad från Spam ofta e-post vars syfte är att komma åt information från en speciell källa så som Facebook, Twitter, andra sociala medier och finansiell information. Medan spam ofta fokuserar på att samla in så mycket information som möjligt.
[ad#Google Blogg]
Riktade attacker förekommer ofta mot företag och länder när det ska göras bokslut och då det hanteras mycket finansiell information via internet, riktade attacker förekommer även i samband med direkt företagsspionage. För att undvika att bli utsatt för riktade attacker, bör man kontrollera och stärka sitt skräppostskydd samt vara kritisk mot okända e-post. Kontrollera att avsändarens adress stämmer till hundra procent och kontrollera samtidigt att e-postet inte innhåller för mycket stavfel. Det är helt enkelt ungefär samma procedur som för att undvika att bli drabbad av virus genom spam.
Källa:
Källa 1