Människors liv i fara efter dataintrång! - Mjukvara.sePolisen i Mesa County, Colorado i USA, har blivit drabbade av intrång i sin databas under en längre tidsperiod. Databasen innehöll väldigt personlig information om nära 200 000 människor som samtliga blivit intervjuade av polisen under pågående brottsutredningar. Databasen innehöll bland information som namn, adress, personnummer och telefonnummer. Dessutom innehöll databasen ytterst hemlig information om polisens droghandels-informatörer. Information av den här typen är väldigt känslig, speciellt för de människor som har varit väldigt utlämnande under intervjuerna och de hemliga droghandels-informatörerna.
Om informationen hamnar i fel händer  kan det innebära att människors liv är i fara, och speciellt utsatta är givetvis de hemliga informatörerna. Polisen och FBI arbetar därför med att undersöka vilka människor som är mest utsatta och är i störst behov av skydd. FBI och Google samarbetar även för att undersöka vem eller vilka det är som har gjort intrånget. De har kommit fram till att det första intrånget gjordes redan i april i år, och därefter har det gjorts upprepade intrång både från USA och andra länder.
Databasen bestod av en stor fil som innehöll all information som vi nämnt ovan. Dessutom var filen inte krypterad vilket även det har underlättat för de kriminella som har gjort intrånget och säkerligen lockat till sig ännu fler kriminella.
[ad#Google Blogg]
Intrånget upptäcktes efter det att en dagstidning i Colorado mottagit en hårddisk med databas filen på av en av sina källor. Dagstidningen kontaktade givetvis polisen direkt som omedelbart började arbetet med att stänga databasen för fler intrång samt utredningen. Vi hoppas innerligt att ingen människa kommer till skada för att någon har kommit över uppgifterna genom databas intrång. Dessutom hoppas vi att polisen nu vet mer om informationssäkerhet och därför inte gör om misstaget igen.
Källa:
Källa 1