Google skärper den interna säkerheten. - Mjukvara.seGoogle stärker nu sina interna och externa säkerhetsrutiner tillsammans med en striktare integritets policy. Detta i ett led efter en attack i syfte att komma åt användares e-postkonton. Dessutom har en anställd på Google blivit avskedad tidigare i sommar för att ha kapa sina medarbetares datorkonton.
Det rör sig om systemingenjören David Barksdale, som nu tidigare i somras avskedades på grund av intrång i andra anställdas datorkonton. Barksdale har missbrukat så mycket som fyra andra anställdas datorkonton. Trots det faktum att han med sitt eget datorkonto har haft tillgång till Googles djupaste system strukturer.
Genom att ha missbrukat dessa datorkonton har Barksdale brutit mot Googles erkänt strikta integritets policy som gäller för alla anställda. Google har under senare tid skärpt sin kontroll över vilka som har tillgång till deras system, och en utveckling av det befintliga kontrollsystemet sker kontinuerligt. Att Google har så strikt integritets policy och hårda kontroller är ett sätt att kommunicera att de värderar deras känsliga information väldigt högt.
Google har även erkänt att deras interna system blivit ”hackat” av någon helt utomstående organisation eller person tidigare under året. Google har hävdat att ”hackaren” ska ha varit baserad i Kina och därför har man krävt att Kinas regering ska undersöka saken närmare. Den gången ska ”hackaren” ha varit ute efter e-postkonton som tillhört kinesiska företrädare för mänskliga rättigheter i Kina. Dock ska ”hackaren” ha misslyckats med att komma åt några e-postkonton.
Google besitter en enorm mängd information, vilket numera även är en del av deras konkurrenskraft. Du som är inloggad med ett Google-konto när du gör sökningar på deras hemsida, får dina sökningar sparade som historik i Googles system. Detta gör att Google kan leverera mer personliga annonser i form av deras Google AdSense. Googles enorma informationsmängd lär vara ett attraktivt byte för de som vill missbruka informationen för egen vinning, därför är det av största vikt att Google fortsätter att skärpa sina säkerhetsrutiner och sin integritets policy för att förhindra att information hamnar i fel händer. Vad Barksdales intentioner var är oklart, men något skumt i görningen måste det ha varit.
Källa:
Källa 1
Källa 2