Snart är 2010 till ända och flera säkerhetsföretag spekulerar i vad som väntar ur säkerhetsperspektiv nästa år, vi presenterar Fortinets förutsägelser.
Fortinet, ett säkerhetföretag specialiserat på informationssäkerhet, har försökt att förutspå de fem största säkerhetsutmaningarna som komma skall under 2011. De fem består av olika trender och reaktioner på händelser som de tror kommer att bli aktuella under 2011.
2011 års säkerhetsutmaningar! - Mjukvara.se
1.       Ökade internationella åtgärder mot syndikat av cyberkriminella.
Under det gångna året har det redan förekommit ett antal internationella samarbeten för att kuva stora grupper av cyberkriminella. Bland annat samarbetade flera nationer för att ställa ansvariga bakom ZeuS-trojanen inför rätta. De ansvariga blev åtalade både i Storbritannien och USA.
Vi kommer att få se mer av internationella samarbeten för att motverka grupper av cyberkriminella, samtidigt kommer antalet cyberkriminella att öka under nästa år. Cyberkriminella är inte bundna utav nationella gränser och har hela världen som spelplan, därför är det viktigt att internationella samarbeten etableras tidigt.
2.       Ökad konkurrens om de redan infekterade datorerna.
Det pågår en ökad konkurrens om datorer att infektera och speciellt om de redan infekterade datorerna, cyberkriminella vill ha enskild kontroll över de datorer som de har infekterat med sina viurs. Genom att ha enskild kontroll över datorerna ökar livslängden för deras virus och därmed genererar de större inkomster.
Under 2011 kommer det att skapas virus som söker av den infekterade datorn efter andra typer av virus för att sedan ta bort och eliminera dessa från datorn. Samtidigt kommer cyberkriminella att ”hyra” ut virus till kunder. De typerna av virus kommer att infektera en dator under en bestämd tid för att sedan städa upp efter sig för att inte lämna några spår och därefter eliminera sig självt.
[ad#Google Blogg]
De tre övriga punkterna i Fortinets förutsägelse menar att cyberkriminella kommer att skapa virus som kan tränga igenom väldigt säkra nätverk(3), främst företagsnätverk. Dessutom kommer cyberkriminella att skapa nya grupper där de gemensamt utvecklar nya former av virus och annan skadlig kod(4). Även källkoden för olika typer av virus kommer att spridas och det resulterar i att det skapas betydligt fler virus som liknar varandra i mångt och mycket(5).  2011 kommer med andra ord att innebära stora utmaningar för de som jobbar med informationssäkerhet, dessutom kräver det att de vardagliga användarna måste bli mer medvetna om vilka risker och virus som finns ute på internet för att kunna skydda sig ordentligt.
Källa:
Källa 1