“Pull to refresh”-funktionen har blivit väldigt populär bland smartphone-användare. Funktionen går ut på att man drar neråt i en applikation till dess att en list blir synlig, därefter släpper man listen. Listen meddelar att om användaren fortsätter kommer applikationen att uppdatera innehållet. Twitter, Facebook, Tweetbot och Sparrow använder kommandot för att uppdatera sitt innehåll. En stor mängd andra appar använder kommandot för att uppdatera, bland annat tidningsapplikationer.

Twitter vill patentera ”pull to refresh”-funktionen - Mjukvara.se

Loren Brichter, uppfinnare av funktionen, ansökte om patent för den redan under 2010 när han arbetade för Tweetie. Twitter köpte sedan upp Tweetie och implementerade funktionen i sin egen applikation. Patentansökan innehåller följande definition av funktionen:
“A method, comprising: displaying a content area; receiving input associated with a first command, the first command including a request to scroll the content area; and based on the first command, performing a second command, the second command being independent of the first command.”
[ad#Google Blogg]
Det är en ganska bred definition som kommer att ge Twitter patent (om det blir godkänt) på alla kommandon med samma rörelse, inte enbart uppdateringskommandot. Det är inte troligt att patentet går igenom på grund av den breda definitionen. Men om den gör det kommer vi att få använda en uppsjö av olika kommandon för att uppdatera innehållet i olika appar.
Källa 1