Sparkad tekniker skapar kaos på GUCCI’s nätverk! - Mjukvara.seSam Chihlung Yin, en nätverkstekniker vid den amerikanska delen av GUCCI, fick sparken och såg rött. Han hämnades genom att orsaka kaos på GUCCI’s nätverk vilket resulterade i att GUCCI förlorade närmare 200 000 dollar. Nu åtalas han för närmare 50 punkter varav den grövste kan ge 15 år i fängelse.
Yin blev sparkad från GUCCI i maj 2010, och det dröjde ända till november samma år innan han satte sin hämnd i verket. Genom att ansluta sig till en VPN i GUCCI’s nätverk kunde han orsaka massiva skador och kaos för företaget. VPN-anslutningen hade han dessutom skapat själv innan han fick sparken från företaget. De anställda på GUCCI hade varken åtkomst till dokument, eller sina e-postkonton under närmare 24 timmar efter det att Yin satt igång sin hämnd. Förutom att de anställda nekades åtkomst till dokumenten, raderas dessutom vissa dokument permanent vilket orsakade stor förödelse för GUCCI i amerika.
[ad#Google Blogg]
GUCCI tog genast till handling när de upptäckte att deras nätverk blivit utsatt för någon form av utomstående åverkan. De anlitade en firma för att undersöka vad som verkligen hade hänt och de upptäckte att skadorna hade orsakats av Yin. Som tidigare nämnt står nu Yin åtalad för närmare 50 punkter, däribland datorintrång, identitetsstöld, och den grövsta av alla dator manipulering. Vilket är straffbart med 15 år i fängelse.
Oavsett rättegångens utfall är händelsen väldigt illustrativ för visa vikten av att hantera användarkonton på såväl en privat dator som på en dator i en större organisation.
Källa:
Källa 1