En undersökning om huruvida applikationer för mobiltelefoner sänder information om användaren till reklamnätverk, utan dess vetskap är i fullgång. Undersökningen har beställts av en så kallad ”grand-jury” i USA. En ”grand-jury” arbetar med att kontrollera bevismaterial och dylikt, samt undersöka om materialet är grund för att starta en rättegång mot de som är utsatta för granskning.

Informationsspridande applikationer under granskning! - Mjukvara.se

Undersökningen föranleddes av att tidningen ”Wall Street Journal” gjorde ett eget test av totalt 101 populära applikationer för såväl Iphone som Android telefoner. De kom fram till att:

  • 56 applikationer sänder ut telefonens ”Unique identifier”.
  • 47 applikationer sänder ut telefonens position.
  • Fem applikationer information om ägaren så som kön och ålder.
  • 45 applikationer hade ingen integritets policy.

Bland annat ska företaget bakom den populära musiktjänsten ”Pandora” ha tillkännagivit att de har blivit kallade inför rätta i samband med den pågående undersökningen. De menar vidare att den här kallelsen har gått ut till en stor mängd aktörer inom branschen, därmed var inte ”Pandora” den enskilda måltavlan för undersökningen. Under ”Wall Street Journal’s” eget test visade det sig att ”Pandora” applikationerna för både Iphone och Android sänder ut all ovanstående information.
[ad#Google Blogg]
”Wall Street Journal” har kontaktat flertalet företag som ska vara inkluderade i undersökning, angående kallelsen inför rätta. De flesta företagen har inte kommenterat uppgifterna medan somliga har nekat och somliga har bekräftat uppgifterna. ”Wall Street Journal” menar vidare att företag ofta når förlikningar med berörda myndigheter snarare än dras inför rätta. Det medför att de får betala höga skadestånd samt att de måste garantera att det inte kommer att ske igen.
Källa:
Källa 1