Spam hotar radera ditt Facebook-konto!

 Cyberkriminella använder sig frekvent av Facebook för att lura medlemmar på information eller pengar. Beroende på användarnas inställningar skickar Facebook ut en mängd olika e-post för att meddela denne om olika aktiviteter. De här e-posten kopieras frekvent av cyberkriminella för att lura användare. I det här fallet består e-postet av en meddelande som hotar att radera användarens konto. Detta på grund av att användaren har brutit mot användarvillkoren för Facebook.
E-postet innehåller en påhittad harang om att hur användaren har brutit mot användarvillkoren, samt en länk där användaren kan råda bot för sitt brott. Länken leder till en falsk Facebooksida där man ombeds uppge en mängd personlig information om Facebook. Bland annat ombeds man uppge e-post, Facebook lösenord, Facebook säkerhetsfråga och svar, födelsedatum samt nationalitet.
Spam hotar radera ditt Facebook-konto! - Mjukvara.se
När man väl har fyllt i den här informationen slussas man vidare till ett andra formulär. Formuläret omber dig fylla i de uppgifter som krävs för att komma åt din e-post. När man väl har fyllt i det formuläret så slussas man vidare till ett tredje och sista formulär som omber dig fylla i dina betalkorts information.
Det här e-postet attackerar mottagaren på flera fronter. Om mottagaren skulle falla för bluffen så blir denne inte bara av med sitt Facebook-konto och får sin e-post hackad, den kan dessutom bli drabbad finansiellt. Cyberkriminella kan använda betalkorts informationen för att handla på nätet, eller i andra syften.
Om du får sådana här e-post är det rekommenderat att logga in på Facebook för att undersöka dess legitimitet. I regel är det bara till att slänga dom direkt, utan att öppna dom.
Källa 1