Idag berättar .SE att One.com stängts av under 30 dagar. Webbhotellet får inte längre registrera domäner hos .SE efter att ha brutit rejält mot reglerna.
One.com har under sommaren registrerat domäner på .SE utan att ha en order från kund att göra det. Man ska dels ha registrerat domäner helt utan beställning, dels registrerat domäner i sina kunders namn utan att kunderna känt till detta. Det här är ett ordentligt regelbrott mot .SEs regler, man får som registrar inte registrera domäner utan uppdrag från kund.
Nu har One.com stängts av i 30 dagar från nyregistrering av domäner hos .SE men man får fortfarande hantera de domäner som redan är registrerade. Om 30 dagar ska en utvärdering göras och om inte felen åtgärdats kan One.com bli av med avtalet permanent.