Det är idag ett flertal faktorer som påverkar hur mycket en bilförsäkring kommer att kosta. Allt från ålder på försäkringstagaren till var man bor och modell på bil. Försäkringsbolagen tar in mängder av statistik och bygger sedan försäkringar, och sätter premie, utifrån detta.
Men det gör också att det kan anses bli väldigt ”orättvist”. Två personer som är lika gamla och bor i samma radhus och har lika bil kommer till största sannolikhet betala lika mycket på sin bilförsäkring. Detta förutsatt att de väljer samma försäkringsbolag. Detta samtidigt som ena kan köra som en biltjuv och den andra kör extremt säkert och lugnt.
I en artikel från mars i år berättade tekniktidningen Breakit om en lösning som skulle kunna skapa en mer rättvis försäkringsbild. Ett svenskt företag har utvecklat en mjukvara som koppas in i bilen och som då mäter acceleration, fart, hur hastigt man bromsar m.m. Självklart kan den inte värdera exakt hur föraren borde ha agerat i olika situationer men bara genom att man tar det lugnare (kör mjukare) i trafiken kommer man köra säkrare.
Utifrån den information som samlas in kan sedan en mer individanpassad premie sättas. I detta fall skulle alltså de två grannarna inte alls betala lika mycket i premie.
Även på personförsäkringar
Lösningen med mjukvara som mäter och registrerar är inte helt ny. Det finns försäkringsbolag som erbjuder appar som mäter hur mycket man rör sig och därigenom kan appens information ligga till grund för hur stor försäkringspremien blir.
Tydlig trend med individualiserade försäkringar
Även om de mjukvaror som nämns ovan är i ett tidigt stadie och inte speciellt utbredda ännu så kan man se en tydlig trend inom försäkringsbranschen. Det handlar om att skapa mer individanpassade försäkringslösningar där man även premierar de som lever på ett sätt som gör att försäkringen till mindre chans kommer att behöva användas.
Detta gäller alltså även försäkringsbolag som inte har implementerat någon mätningslösning. Många väljer istället att smalna av vilka som får teckna specifika försäkringar. Detta just för att kunna ge en mer rättvis försäkringspremie. Ett exempel kan nämnas från Svedea som enligt deras hemsida vänder sig till ”dig som är 30+, bor i villa eller radhus, inom vissa områden och kör begagnad bil”. Man väljer därmed att enbart ge bilförsäkring till en specifik grupp.
Framtiden?
Kommer försäkringsbranschen att gå mer mot att mäta personerna som ska försäkras? Detta med appar och olika program. Eller kommer utvecklingen mer gå mot exemplet med Svedea där försäkringen anpassas till en viss grupp?
Att få billigare försäkring om man har en app i telefonen kan låta lockande. Samtidigt betyder det även att man ger ut en hel del information om sig själv. Information som skulle kunna ligga till grund för att man inte ens får en försäkring…
Mycket handlar det om hur människor ser på frågan om att vara ”övervakad dagligen”. Det är även den frågan som kommer ligga till grund för utvecklingen inom försäkringsbranschen. Det tror iallafall jag – som än så länge inte har försäkringsbolaget med mig varken i bilen eller i mobilen.