Enligt Sophos senaste mätningar har Indien tagit den mindre åtråvärda första platsen som den nation som skickar mest spam. Tidigare har USA innehaft positionen. Tronskiftet tros vara ett resultat av att allt fler människor i utvecklingsländer skaffar internet. Människorna har inte vetskap om att de bör skydda sin dator med någon form av antivirusprogram. Således kan cyberkriminella ta kontroll över deras datorer och använda dem för att skicka spam.

Mest spam från Indien! - Mjukvara.se

Spam från Indien står för 9,3 % av den totala mängden, vilket är en markant ökning från tidigare år. USA är den nation som innehar andra platsen på listan med 8,3 % av all spam. Därefter följer Sydkorea, Indonesien och Ryssland.
Sophos säkerhetsexperter menar dock att den totala mängden spam som skickas minskar. Det är en effekt av att cyberkriminella har hittat nya plattformar (Facebook, Twitter och så vidare) som är enklare att utnyttja. Dessutom har internetleverantörerna runt om i världen blivit bättre på att upptäcka och blockera spam i form av e-post.
[ad#Google Blogg]
Trots att antalet spam minskar, fortsätter antalet phishing försök via e-post att öka. Även antalet e-post innehållandes malware ökar kontinuerligt. Det medför att användarna måste lära sig att upptäcka e-post innehållandes ovanstående attacktyper.
Källa 1