Mängden spam med skadliga länkar till ryska .ru-domäner ökar, samtidigt som länkar till kinesiska .cn-domäner minskar. Det totala antalet spam i e-mailtrafik håller sig dock på samma nivå som föregående månad. Det visar Kaspersky Labs spamrapport för februari.