Keyloggers funna på offentliga bibliotek! - Mjukvara.seDet är och har aldrig varit en god idé att använda offentliga datorer för att göra bankärenden, boka biljetter av något slag eller e-handla över huvud taget. Men för somliga är offentliga datorer den enda möjligheten att göra dessa saker, och de är i riskzonen för att råka ut för kriminella. Kriminella använder offentliga datorer periodvis för att komma åt användarnas personliga uppgifter, så som inloggningsuppgifter till internetbanken.
Det senaste fallet av att just utnyttjandet av offentliga datorer har just uppdagats på ett antal bibliotek i Manchester, England. Personalen på biblioteken upptäckte att någon hade placerat en extra kopplingsdosa mellan tangentborden och datorerna, en så kallad Keylogger. En Keylogger redovisar exakt vilka tangenter som har tryckts ner och i vilket samband som det skett. Keyloggers finns både som mjukvara och hårdvara. I Manchester fallet handlade det alltså om Keyloggers i hårdvaruform.
Totalt hittade man två stycken Keyloggers på Wilmslow och Handforth biblioteken i Manchester, en tredje Keylogger försvann innan personalen på något av biblioteken hann ta bort Keyloggern från datorn.  Polisen i Manchester har startat en utredning för att hitta de kriminella, men man vet ännu inte hur länge de tre Keyloggers var utplacerade på datorerna. Hårdvaran är inte olaglig, men används oftast i samband med sådana här händelser och bedrägeriförsök.
[ad#Google Blogg]
Bibliotekspersonalen i Manchester har vidtagit åtgärder för att förhindra att detta sker igen, de har nämligen anslutit tangentborden på datorernas framsida. Vilket ska göra det enklare att upptäcka eventuella Keyloggers, och användarna kanske till och med kan upptäcka de själva! Som tidigare nämnt är det aldrig en god idé att använda sig av offentliga datorer för att göra personliga ärenden. Den här händelsen är ytterligare en som kan läggas till i bevismaterialet för detta. Datorerna är fullgoda betjänter om du vill använda dom för att kolla nyheter eller liknande, men sköt dina personliga uppgifter hemma eller på din arbetsplats om du har möjligheten!
Källa:
Källa 1