Nyligen invaderade Nicaragua ett litet stycke land cirka tre kilometer in i Costa Rica för att ersätta Costa Ricas flagga med Nicaraguas. De hade inte räknat med att Googles kartor visade fel, men så var fallet.
Det var en nicaraguansk officerare som beordrade soldaterna att ta invadera Costa Rica och ersätta flaggan, grundade sin order på kartor från Google Maps. Enligt de kartorna var Costa Rica-flaggan upphängd på nicaraguansk mark och därför skulle den tas ner. Det visade sig senare att flaggan var korrekt upphängd cirka tre kilometer in i Costa Rica. Officeraren har säkert fått det hett om öronen av överordnade officerare på grund av misstaget.
Det är relevant att ifrågasätta att man baserar en militär operation på kartor från Google Maps, de är kända för att inte vara väldigt precisa. Men det är inte första gången som militären har marscherat över gränser på grund av brister i diverse teknologier. Den brittiska flottan råkade fara över i Iranskt vatten på grund av tekniska fel i deras militär koordinationssystem enligt egen utsago. Ibland behöver man navigationsutrustning, vilket den Schweiziska armen fick erfara när de marscherade in i Lichtenstein mitt i mörka natten och beskyllde nattmörkret. Någon form av navigationsutrustning borde de väl ha?
Nog borde militära operationer grundas i mer än kartor från Google Maps. I Nicaraguas fall hade en grundligare planering av operationen samt en grundligare undersökning av området visat att flaggan var korrekt upphängd. Har inte militären egna navigationssystem? Rätta mig om jag har fel.

Google fel orsakade invasion! - Mjukvara.seGoogle Maps karta till vänster och en karta med gränsdragningen till höger!

Källa:
Källa 1