Nära och kära litar inte på varandra på Facebook! - Mjukvara.seEnligt en undersökning som antivirusföretaget ”BitDefender” gjort är det en överväldigande majoritet av Facebook användarna som försökt/har ”hackat” någons konto.
Undersökningen omfattade 1 500 personer som samtliga blev tillfrågade om de någon gång hade försökt att ”hacka” någons Facebook-konto genom att komma över lösenordet på ett eller annat sätt. 89 procent svarade att de någon gång letat efter metoder att knäcka lösenord med, ofta programvaror som kan knäcka lösenord. Av de 89 procent var det 98 procent som gått vidare och installerat sådana programvaror för att knäcka lösenorden. Det var alltså enbart 11 procent av de 1 500 tillfrågade som svarade att de inte är intresserade av att ”hacka” någons Facebook-konto.
I undersökningen svarade även 72 procent att de vill kunna se sina partners personliga meddelande, för att kontrollera att det inte händer något bakom ryggen på dom.  64 procent svarade att de funderat på att ändra information i det ”hackade” kontot eller till och med ändra lösenord totalt.
Undersökningen gjordes i 21 länder, men en jämlik fördelning mellan män och kvinnor. Undersökningen spänner över de mest aktiva åldrarna 15-57 år. Facebook kallas ibland för relationsförstörare, parterna kan följa varandra på ett mycket intimare sätt än vad som tidigare var möjligt. Man måste därför anpassa sitt förhållande till en mer transparant värld. Detta finns nu på papper i ”BitDefenders” undersökning och frågan är om inte den här misstänksamheten som ”hackningen” ändå symboliserar kommer att avta med tiden. Vad tror ni?
Källa:
Källa 1