Google får sin Kina licens förnyad! - Mjukvara.seKinas industriministerium bekräftar i ett meddelande att Google fått sin licens för att verka i kina förnyad. I ett dokument publicerat på ministeriets webbplats omnämns bolaget Guxiang, som driver Googles webplats i Kina, som ett av 200 bolag som fått sitt tillstånd förnyat. Tillståndet skall ha kommit då Google skall ha gjort ”signifikanta förbättringar”. Exakt vilka dessa förbättringar är nämns ej.
För att ha verksamhet i Kina måste man följa kinesiska lager och I Googles fall innebär det att man inte får länka till innehåll som är förbjudet enligt kinesiska kommunikationslagar, med andra ord, man måste följa censuren. Dessa censurlagars syfte är att förhindra innehåll som””subvert state power, undermine national security … or that incites ethnic hatred and secession, transmits pornography or violence,”
Bakgrunden till denna händelse är att Google slutade följa kinesiska lagar för några månader sedan då man anklagade kinesiska myndigheter för att hacka Googles system efter information som kinesiska oliktänkande hade sparat i olika typer av Google tjänster, tex Gmail. Detta sätter ett avslut på denna konflikt mellan Google/USA och kina.
And remember . . . don’t be evil, and if you see something that you think isn’t right — speak up!
Är en uppmaning som avslutar Googles Uppförandekod. ”Don’t be evil.” är ett mantra som skall styra Googles verksamhet. Ändå väljer man att lyda en regim som fängslar sina egna för sina åsikter eller religions skull. Alternativet är såklart att inte vara med alls och då man man inte heller påverka. Antagligen är det så Google tänker. Agerar vi där kan vi påverka samhället. Det finns en poäng i det men samtidigt innebär deras agerande en röst för regimen. Att man stödjer de som fängslar, förtrycker och kränker sina egna.
Jag tillhör dem som tror på att det finns en stark kultur hos Google att göra gott. Det är inte bara en företagspolicy som är uppsatt på väggen. Den betyder något för de som jobbar på Google. Därför vill jag inte fördöma denna handlingen. Att ändra på den kinesiska regimen gör man inte genom att ignorera dem.
Vad tycker du om Google? Är detta policydokument om att inte vara ond bara corporate bullshit?
Andra artiklar om Google:
Använda Google dns
Lär dig Google Tricks-Google Bomber